Građani odlučno protiv gradnje kamenoloma "Marčana"

Građani odlučno protiv gradnje kamenoloma "Marčana"

(foto: Dino Stanin/Pixsell)

U tijeku je izrada ponovljene studije utjecaja na okoliš za kamenlom "Marčana." Prvobitna je srušena privatnom tužbom građana. Ponovljena bi studija trebala biti gotova i predstavljena javnosti do kraja mjeseca. No, građani se pribojavaju da se time neće ništa riješiti.

Mještani Marčane i okolih sela u čijoj bi se blizini gradio kamenolom Marčana i dalje smatraju da je kamenolom štetan za okoliš i ljudsko zdravlje, te da mu u blizini naselja nema mjesta. Općina Marčana opredjelila se za turizam, a on s kamenolom ne ide zajedno. Uvjereni su u udruzi građana Murva, te oporbeni vijećnici. Ističu da ne očekuju puno od skorašnje nove studije utjecaja na okoliš jer će ona pogodovati investitoru. 

Marčanski vijećnik Srećko Peršič ističe da će se kamenolom prostirati na 90 hektera, a ne kako se u javnosti spominje na 8 hektara. Stoga od općine traže da kamenolom izbriše iz prostornih planova.

Načelnik Marčane Predrag Pliško ističe pak kako to nije u njihovoj nadležnosti.  U općini poručuju da će zaštiti interese općine i stanovništva, no da studija utjecaja na okoliš nije pokazala nikakvu štetnost kamenoloma.

To u dopisu koji smo primili ističe i investitor Kamen Pazin. Poručuju da će se u kamenolomu vaditi arhitektonsko- građevni kamen sačinjen od kalcijeva karbonata visoke čistoće i bez ikakve štetnost na ljudsko zdravlje. Dodaju da su njihovi gubitci zbog izgubljene eksploatacije nemjerljivi. 

No, u udruzi Murva, strahuju da bi još veći mogli biti gubitci i devastacija prostora. Stoga poručuju nastavljaju sa svojim djelovanjem, u korist građana, a ne zbog prikupljanja političkih poena kako im neki poručuju.