Info dan IDA-e o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Info dan IDA-e o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Info dan Istarske razvojne agencije o korištenju europskih fondova (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)

U Puli je održan Info dan Istarske razvojne agencije o temi „Europski strukturni i investicijski fondovi kao prilika za razvoj Istarske županije“. Predstavljene su mogućnosti korištenja novca iz europskih fondova do 2020. godine.

Sudjelovali su predstavnici javnopravnih tijela Istarske županije; jedinica lokalne i područne samouprave te lokalnih akcijskih grupa, ustanova i javih poduzeća. Svrha je savjetodavna podrška pri prijavi projekata za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

O strateškom planiranju razvoja u Istarskoj županiji u ime Istarske razvojne agencije govorila je stručna savjetnica Tamara Kiršić.

Europski socijalni fond uskoro će raspisati nekoliko natječaja za udruge i jedinice lokalne samouprave – u ime Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva govorila je Helga Može Glavan.

O mogućnostima za razvojne projekte javnopravnih tijela te o iskustvima korisnika iz Istarske županije govorila je Anica Dobran Černjul iz županijskoga Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove.

Program se provodi u sklopu projekta "Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014. do 2020.", sufinanciranog iz ESI fondova, čiji je nositelj Istarska razvojna agencija.

Opširnije poslušajte u nastavku.

Info dan IDA-e o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova