Javni poziv za Savjet mladih Grada Vodnjana

Javni poziv za Savjet mladih Grada Vodnjana

Foto: Grad Vodnjan/ustupljena fotografija

Grad Vodnjan raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada. Temeljem pristiglih kandidatura Gradsko vijeće izabrat će sedam članova i sedam zamjenika s mandatom na razdoblje od tri godine.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo te predstavlja kanal za sudjelovanje u radu Gradskog vijeća i unaprjeđivanje položaja mladih u vodnjanskoj lokalnoj zajednici. 

Kandidati moraju imati između 15 i 30 godina, imati prebivalište na području Vodnjana, a mogu ih predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka te neformalne inicijative mladih s Vodnjanštine.

 Prijedlozi kandidata mogu se dostaviti u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Vodnjana do 25. listopada. Između ostalog, prijedlozi moraju sadržavati i motivacijsko pismo, a ostale detalje moguće je pronaći na službenoj web stranici.