Mornarička bolnica u Puli postaje dio Sveučilišnog kampusa

Mornarička bolnica u Puli postaje dio Sveučilišnog kampusa Mornarička bolnica u Puli postaje dio Sveučilišnog kampusa
Sanja Radolović, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Sanja Radolović, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)
Kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)
Filip Zoričić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Filip Zoričić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)
Boris Miletić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Boris Miletić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)
Mirjana Radetić Paić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Mirjana Radetić Paić, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)
Katica Mišković, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT) Katica Mišković, kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT)

Kompleks bivše Mornaričke bolnice prenamjenjuje se za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstavljanje projekta na FET-u (foto: Tatjana Kaštelan/HRT, press materijali)

Kompleks bivše Mornaričke bolnice, nekadašnji vojni objekt, prema projektu prenamjene do 2022. godine bit će dio kampusa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Radovi će teći u fazama, čulo se na predstavljanju projekta u Puli. Tehničke, prirodne, društvene i druge djelatnosti bit će tu smještene.

Vrijednost projekta u prvoj fazi prenamjene do 2022. godine je 22 milijuna kuna od čega se gotovo 14 milijuna financira sredstvima Europske unije kroz ITU mehanizam (Integrirana teritorijalna ulaganja), dok preostali dio sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kaže koordinatorica 'Projekta prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe Sveučilišta' Sanja Radolović.

Katica Mišković, ravnateljica Uprave za potpomognuta područja pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ističe da će se kroz ITU mehanizam nastaviti financiranje kvalitetnih razvojnih projekata kao što je ovaj.

Nekada dvije zgrade; u Rovinjskoj i Preradovićevoj, a danas se Sveučilište širi, što je velik razvojni potencijal grada i županije, kaže župan Boris MiletićOvo je društveni, intelektualni, ekonomski, ekološki, ogroman i veličanstveni projekt koji će doprinijeti da Pula zaista bude sveučilišni grad, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Kroz jedan od projekata Transfuziologija će, primjerice, postati objekt s tri laboratorija za tehničke znanosti. Do kraja 2022. godine, što je rok ovog projekta prenamjene, bivša Mornarička bolnica bit će dio kampusa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Opširnije poslušajte u nastavku.

Mornarička bolnica u Puli postaje dio Sveučilišnog kampusa