Peta godina poslovanja udruge "Hoću - mogu"

Peta godina poslovanja udruge "Hoću - mogu"

foto: HRT Centar Pula

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Hoću - mogu" okuplja stotinjak članova s područja Istre i Primorsko-goranske županije. Nositelji su raznih projekata na području obrazovanja, zdravstva, socijalne rehabilitacije.

Svoje su aktivnosti predstavili na proslavi pete obljetnice djelovanja, a poseban je naglasak stavljen na pripremi mladih s teškoćama u razvoju za što samostalniji život. 

Klara Dujmović