Pula: održani Info dani za udruge

Pula: održani Info dani za udruge

Foto: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva/ustupljena fotografija

Ovogodišnje online izdanje Info dana za udruge održano od 23. do 27. studenoga okupilo je 76 sudionika, predavača i gostiju. Održano je 9 radionica i predavanja o temama vazanima za pomoć udrugama i ostalim dionicima neprofitnog sektora.

Info dane organizirala je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. 

Održana su predavanja i radionice: Basic za ESF projekte, Udruga vs firma/od ideje do udruge/ ABCda za udruge, Izradi Lean platno svog društvenog poduzeća, Priprema i objava publikacija i udruga, Društveno inoviranje – alat za rješavanje problema u društvu, Medijsko praćenje događaja/suradnja s medijima, Društveni utjecaj/Social Impact, Društvene mreže i digitalni alati te Brendiranje udruga u zajednici.

Predavanja i radionice održali su stručnjaci iz pojedinih područja: Helga Možé (Zaklada Istra), Stjepan Mikec (ACT Grupa), Marijeta Matijaš (Kreacija), Darko Ciglar (ACT Grupa), Tomislav Pancirov (TP Obrt), Muamer Mujević (ICONIS).

Uz to, održano je 5 okruglih stolova na kojima su sudjelovali stručnjaci i predstavnici primjera dobrih praksi pojedinih tematika:

U ponedjeljak je održan okrugli stol o programu javnih potreba u doba korone na kojem su panelisti bili: Nevija Srdoč (Grad Pazin), Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko - zagorska županija), Dragan Poropat (Grad Rovinj), Vesna Kordić (Grad Poreč), Roberta Katačić  (Istarska županija), Elvira Krizmanić Marjanović (Grad Pula), Borjan Batagelj (Grad Labin).

U utorak i srijedu održani su okrugli stolovi o društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama na kojima su sudjelovali upravo predstavnici uspješnih društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj, ali i osobe koje su u suradnji s drugim dionicima kreirali razne društvene inovacije. Panelisti okruglog stola o društvenom poduzetništvu bili su predstavnici uspješnih poduzetničkih pothvata te podržavatelji razvoja društvenog poduzetništva u Istri: Danijela Kasumović - Maružin (Bistro Punkt), Alemka Lončar (Hedona), Ana Teskara (BRLOG - zadružna pivovara), Teo Petričević (ACT Grupa), Veselko Musa (Martinov plašt - Socijalno uslužna zadruga), Jasna Jaklin Majetić (HGK - Županijska komora Pula), Kristina Afrić Rakitovac (FET "Dr. Mijo Mirković"), Violeta Šugar (FET "Dr. Mijo Mirković"). Što je potrebno za razvoj društvenih inovacija u Istri prokomentirali su Teo Petričević (ACT Grupa), Kristina Afrić Rakitovac (FET "Dr. Mijo Mirković", UNIPU), Sven Maričić (Tehnički fakultet u Puli, UNIPU), Mirna Karzen (Laboratorij za društvene inovacije) i Helga Možé (Zaklada Istra). Slijedio je okrugli stol o filantropiji u pandemiji – zakladništvu u RH: Roko Nakić (Zaklada Zamah), Jelena Gordana Zloić (Zaklada Slagalica), Helga Možé (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva).

Info dani završili su okruglim stolom o ESF projektima i mnogim problemima, ali i mogućnostima koje donose, a na kojem su gostovali: Mirjana Radulović (Savez udruga Rojc), Tina Gašpar (Labin Art Express XXI), Kristina Rabar (Udruga mladih i Alumni FET Pula), Bojan Bjelja (Udruga mreža Zagor), Ivana Šalić (Udruga osoba s invaliditetom  Sisačko-moslavačke županije).

Edukacije: Društveni utjecaj – Social impact, Priprema i objava publikacija udruga, Medijsko praćenje događaja, Društvene mreže i digitalni alati te Okrugli stol „Što je potrebno za razvoj društvenih inovacija“ održani su u sklopu Projekta +Resilient, financiranog iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 i iz Europskog fonda za regionalni razvoj te sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.