Stanovnici Vižinade razdvajat će otpad

Stanovnici Vižinade razdvajat će otpad

Foto: Općina Vižinada/ustupljena fotografija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavio Općini 477 žutih i 477 plavih spremnika za odvojeno prikupljanje plastike te papira i kartona. vižinada se 2018. godine prijavila na projekt kroz javni poziv.

Prema tom projektu se iz EU fondova, kroz program Konkurentnost i kohezija 2014-2020., sufinancira nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u visini od 85% troškova, na način da nabava ide preko Fonda, a Općina participira u troškovima s udjelom od 15%.

Troškovi nabave za obje vrste spremnika iznose ukupno 199.112 kuna, od čega Općina daje 29.867 kuna.