Stup srama za liste bez 40% kandidatkinja

Stup srama za liste bez 40% kandidatkinja

Prosječna zastupljenost žena na kandidacijskim listama za Skupštinu Istarske županije za skorašnje lokalne izbore je zadovoljavajućih 45 posto, no još uvijek 5 od 9 lista nema propisanih 40 posto kandidatkinja. Na taj su podatak upozorile članice nekoliko civilnih udruga koje su danas u Poreču javnoj akcijom 'Stup srama' željele upozoriti kako većina stranaka u Hrvatskoj još uvijek krši Zakon o ravnopravnosti spolova.

Iako se broj žena na kandidacijskim listama povećao u proteklih nekoliko godina, brojke još uvijek nisu zadovoljavajuće. Tako se primjerice u Istri za mjesto župana ili županice natječe pet kandidata i samo jedna kandidatkinja, a među 36 kandidata za gradonačelničku funkciju, samo je jedan žena.

U 10 istarskih gradova na 34 od 71 liste nema dovoljno žena, dok je na općinskoj razini zastupljenost žena još manja. Od 129 lista, čak 90 ne poštuje Zakon o ravnopravnosti spolova. Valja napomenuti da su ovi lokalni izbori posljednji u kojima se kazne ne naplaćuju onima koji ne poštuju zakonom propisanu kvotu od 40 posto žena na kandidacijskim listama. 

Ako se promatra cijela Hrvatska, broj žena na kandidacijskim listama za lokalne izbore povećan je za 4 posto iz čega proizlazi da se na nedjeljnim izborima kandidira tek 28 posto žena, s čime ne možemo biti zadovoljne, poručile su iz Poreča aktivistice okupljene u kampanji za unaprjeđenje sudjelovanja žena u političkom životu.

Više poslušajte u tonskom prilogu.