Završen projekt EKO Fažana 2021.

Završen projekt EKO Fažana 2021. Završen projekt EKO Fažana 2021.
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Konferencija za medije (Foto: TZ Fažana/ustupljena fotografija) Konferencija za medije (Foto: TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)
Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija) Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)

Aktivnosti u sklopu Eko Fažane (Foto:TZ Fažana/ustupljena fotografija)

Konferencijom za medije završen je projekt EKO Fažana 2021. 2019. prijavljen je na natječaj u okviru mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a "Istarska batana“, a realiziran je od travnja do rujna ove godine.

Partneri u projektu su Turistička zajednica Općine Fažana – nositelj/glavni projektni partner i Pomorsko športsko ribolovno društvo Sardela – projektni partner, dok su u njegovoj realizaciji sudjelovali Općina Fažana, Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić More, OŠ Fažana, JUNP Brijuni, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđera Boškovića u Rovinju, Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Komunalac Fažana, inspektorica zaštite prirode Državnog inspektorata RH, Centar za podvodne aktivnosti Pula, ronioci, ribari i stanovnici Fažane i Valbandona.

Ukupna vrijednost projekta je 75.469,67 kuna, od čega su 69.012,17 kn bespovratna sredstava dobijena po Natječaju i 6.457,50 kn vlastita sredstava.

Održani programi i aktivnosti:

- Eko akcija čišćenja podmorja 22.5.2021.
U organizaciji PŠRD Sardela i CPA Pula uz sudjelovanje 10-tak ronilačkih klubova, Počasne zaštitne bojne s Brijuna, Centra za istraživanje mora – Institut Ruđer Bošković, Rovinj i pomoć platforme, barkajola i plovila u vlasništvu Državnih nekretnina, odnosno Ureda Predsjednika, u akciji čišćenja izvučeno je na obalu veća količina otpada (cca 2 kubika).


- Istovremeno je stotinjak djece iz DV Sunce iz Fažane i More iz Valbandona te učenici četvrtih razreda OŠ Fažana sudjelovali na organiziranim edukativno-likovnim radionicama.


- Stručne suradnice JUNP Brijuni povodom svjetskog Dana bioraznolikosti organizirale su edukativnu i kreativnu radionicom pod nazivom »Zaštita staništa biljnih i životinjskih vrsta«. Drugu radionicu organizirala je Udruga BIT Kids 101. Redovni polaznici njihovih tečajeva, učenici od 7 do 14 godina programirali su informatičku igricu o selektiranju i recikliranju otpada koju su djeca u subotu koristila u edukativne svrhe.


- Edukativne radionice za djecu, odrasle mještane Općine Fažana i tijekom ljeta za turiste. 
Djelatnice Stručne službe JUNP Brijuni održale su 6 radionica o Morskoj obala i pojasu plime i oseke, o Naturi 2000 i radionicu o klimatskim promjenama. Djelatnica Državnog inspektorijat za zaštitu prirode ukazala je na ugrožene i zaštićene vrste u Jadranu, dok su tijekom sezone, na plažama održane radionice za turiste: 3.7.2021. Međunarodni dan bez plastičnih vrećica i 3.8.2021. Međunarodni dan dupina.


- Eko slikovnice - prezentacija 8.6.2021.
U sklopu Projekta napravljene su dvije eko slikovnice: „Gdje se smeće meće“ i „Eko dupini“. Autori teksta i crteža su djeca DV Sunce, Fažana, DV More, Valbandon i učenici 1. razreda OŠ Fažana. Slikovnica je napravljena na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.


- Eko pepeljare za plažu – 10.000 komada jednokratnih pepeljara
Na četiri fažanske i valbandonske plaže, postavljeni su nosači s kutijama za jednokratne eko pepeljare i edukativne ploče o nerazradivosti plastike i ostalog otpada u moru te njihovoj štetnosti na morske životinje. Ukupno je podijeljeno 10.000 komada eko pepeljara


- Eko patrola za čišće obale i mora 1.4. – 31.5.2021. i Eko izložbe 6.8.2021.
Djeca dječjih vrtića Sunce iz Fažane i More iz Valbandona te učenici nižih razreda OŠ Fažana u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja oformili su Eko patrolu za prikupljanje otpada s fažanskih plaža te 6.8.2021. prezentirali izložbu „More će nam reči hvala“ .Izložbaje nastala od sakupljenog materijala na plažama Fažane i Valbandona , koje su djeca iz DV Sunce iz Fažane i More iz Valbandona te učenici četvrtih razreda OŠ Fažana sudjelovali su u projektu Eko patrola, te su tijekom tri izlaska na teren u vremenu od 1.travnja do 31. svibnja 2021.godine sakupljali naplavine i ostali otpad što je izbacilo more na plažu. Zatim su u suradnji sa Dr.sc. Mirta Smodlaka Tankovic iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja vodili Evidencijske liste o težini sakupljenog otpada, te je Dr.sc. Mirta Smodlaka Tankovic na temelju dobivenih podataka 8.lipnja 2021.održala edukativnu radionicu o razgradivosti i duljini vijeka trajanja otpada na našim plažama.
Istog dana Odjel za prirodne i zdravstvene studije Fakulteta Prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predstavio je izložbu pod nazivom "U moru problema" na kojoj se prezentirala bioraznolikost našeg Jadranskog mora i prijetnje s kojima se svakodnevno suočava, dok je Stručna služba Javne ustanove Nacionalnog parka Brijuni održala edukativnu radionicu “Što bismo trebali znati o klimatskim promjenama".