Hrvatski radio

Radio Pula

Prijam novih članova u Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

04.01.2021.

18:15

Autor: Tomislav Šikić

Foto: kolaž/HUIU/ustupljene fotografije

Foto: kolaž/HUIU/ustupljene fotografije

Foto: - / -

HUIU poziva zainteresirane kandidate da se prijave na Natječaj koji je otvoren do 15. veljače. Članom može postati svaki pojedinac koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.

Kandidati za prijam podnose ispunjenu Prijavnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju te dostavljaju radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a.

Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). 

 

OPĆI UVJETI ZA ČLANSTVO:

- završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno

- prvostupanjska diploma ili diploma odgovarajućeg smjera; odnosno

- srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno

- najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

 

TEHNIČKI UVJETI ZA PRIJAM U ČLANSTVO:

priložiti opširnu stručnu biografiju

100% zadovoljenih kriterija u primarnom području djelovanja

50% zadovoljenih kriterija u nekom od drugih područjima djelovanja.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

– ispunjena i potpisana prijavnica;

– opširna stručna biografija;

– dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);

– dokumentacija o obrazovanju (preslika);

– umjetničke mape / CD/ DVD, te radovi s područja umjetničkih djelovanja, dokazi o umjetničkom djelovanju (katalozi, časopisi…);

– dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj;

Prijavnicu s dokumentacijom i radovima dostavite putem e-pošte ili we transferom na e-mail huiu@huiu.hr s napomenom "Natječaj za prijam u HUIU".

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.