Hrvatski radio

Radio Pula

12:39 / 08.03.2022.

Autor: HRT

6. Sjednica Gradskog vijeća Umaga

Ungarija

Ungarija

Foto: Grad Umag / ustupljena fotografija

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Umaga, održanoj 7. ožujka čiji se dnevni red sastojao od 21 točke , izglasan je niz odluka. Prenosimo najvažnije.

Usvojen je Zaključak za sklapanje Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli. Uslijedilo je to nakon radnog sastanka održanog s istarskim županom dana 4. veljače 2022. godine u Umagu, kad je gradonačelnik Bassanese izjavio da će Grad Umag nastaviti pomagati Županiji sa sufinanciranjem Zavoda za hitnu medicinu, rada Istarskih domova zdravlja te kako će sufinancirati i Opću bolnicu Pula i dogradnju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj. 


Bassanese i umaško Gradsko vijeće ističu kako očekuju od župana Miletića da, nakon svega što Grad Umag sufinancira i pomaže Županiji, osigura kupnju novog mamografa za područje sjevero-zapada Istre, odnosno Dom zdravlja Umag, koji je u nadležnosti Županije.


U smjeru nastavka ulaganja u gospodarstvo Grada Umaga, a u okviru nedavnog svečanog obilježavanja kraja radova na dovršetku izgradnje gospodarske zone Ungarija u koju je Grad Umag proteklih godina uložio više od 108 milijuna kuna, Grad Umag nastavlja s prodajom nekretnina poduzetnicima po poticajnim cijenama. Tako je usvojen Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za kupnju četiriju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga na području Ungarije. Definirani su najpovoljniji ponuditelji za 4 parcele, ukupne vrijednosti, sukladno ponuđenim iznosima, od gotovo 5 milijuna kuna.


Donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Umaga. Javna usluga je usluga od općeg interesa i uključuje uslugu sakupljana na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge: miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada jednom godišnje te uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu, uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi, te obveze korisnika i davatelja usluge.


Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga. Ukupno su za preko 100 poljoprivrednih zemljišta definirani najpovoljniji ponuđači za zakup, i to na području k.o. Savudrija, k.o. Umag, k.o. Petrovija, k.o. Materada te k.o. Lovrečica. 


U okviru projekta "Umag-grad djece“, temeljem kojeg je izgrađeno ili rekonstruirano više od 40 dječjih igrališta diljem Umaga, na Gradskom je vijeću usvojena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u dječje igralište Lovrečica, u svrhu prijave na LAG-natječaj. 


Gradsko je vijeće donijelo Odluku o javnim priznanjima u 2022. godini. Ove je godine pristiglo 3 prijedloga za Godišnje nagrade te 4 prijedloga za nagradu Grada Umaga za životno djelo. Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedloge Odbora za priznanja, predstavke i pritužbe da se Godišnje nagrade dodijele Ekremu Kalenderu i Zlatku Brusiću, a nagrada Grada Umaga za životno djelo profesoru Jurju Radovčiću. Priznanja će svečano biti uručena laureatima na tradicionalnoj Svečanoj sjednici Gradskog vijeća na Dan Grada Umaga, 6. svibnja.


Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.