Hrvatski radio

Radio Pula

Anketno istraživanje o korporativnoj filantropiji u Istri

08.06.2021.

17:58

Autor: Tomislav Šikić

Foto: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva/ustupljena fotografija

Foto: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva/ustupljena fotografija

Foto: - / -

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula, Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u ožujku je provela istraživanje koje je bilo polazište ocjene dostignutog stupnja razvoja korporativne filantropije u Istri.

Cilj je bio i dokazivanje značenja primjene strateške filantropije u području upravljanja poslovnim subjektom i ocjene njegove pozicije u odnosu na okruženje.

Anketom su istraženi: ključni motivi doniranja, koje su koristi doniranja, oblici filantropije, praćenje korištenja donacija i vrednovanje njihovog učinka, provodi li se uopće evaluacija filantropskih aktivnosti i koliko je ona transparentna, jesu li rezultati evaluacija dostupni svim dionicima, koliko se često provode evaluacije, koje se kvantitativne i kvalitativne metode evaluacije koriste i s kojim razlogom i na koji način evaluacije kreiraju organizacijsko znanje i kako utječu na buduće odluke, koji je stav prema strateškoj filantropiji, prijedlozi za razvoj filantropije u Istri, koja su ključna područja na koje se treba usredotočiti za rješavanje postojećih problema u Istri, prijedlozi potrebnih edukacija, razina poznavanja i umreženosti s udrugama koje su u Istri.

Zaključci provedenog anketnog istraživanja ukazuju na brojne izazove koje treba savladati u cilju daljnjeg razvoja korporativne filantropije od toga da je nužno poticati povezivanje poslovnog i civilnog društva, pružati podršku poslovnom sektoru u organizaciji provođenja natječaja financiranja filantropskih aktivnosti, organiziranje edukacija iz različitih tematskih područja korporativne filantropije, izrada metodološke osnove praćenja učinaka doniranja, pružanje potpore u izradi strateške dokumentacije i provođenjem evaluacije učinaka korporativne filantropije utjecati na kreiranje organizacijskog znanja i utjecati na buduće odluke.

Anketno istraživanje je rezultiralo znanstvenim radom "Strateški pristup korporativnoj filantropiji" autorica: dr. sc. Tatiane Zanini Gavranić (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva), Helge Možé dipl. oec. (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) i izv.prof.dr.sc. Kristine Afrić Rakitovac (Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“).

Rad će biti predstavljen na 22. Međunarodnom Simpoziju o Kvaliteti KVALITETA – JUČER, DANAS, SUTRA, u Poreču, 09. – 11. 6. 2021. 

Istraživanje je bilo temelj određivanja Smjernica daljnjeg razvoja korporativne filantropije u Istri.

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.