Hrvatski radio

Radio Pula

Maratonska sjednica općinskog vijeća u Medulinu

18.10.2021.

16:42

Autor: Tomislav Šikić

Sjednica Općinskog vijeća Medulina (Foto: Općina Medulin/ustupljena fotografija)

Sjednica Općinskog vijeća Medulina (Foto: Općina Medulin/ustupljena fotografija)

Foto: - / -

U utorak 12. listopada u Medulinu je održana treća sjednica općinskog vijeća, koja je, unatoč dnevnom redu od četrnaest točaka, i unatoč tome što su sve točke dnevnog reda usvojene jednoglasno, potrajala više od četiri sata.

Sjednica je započela aktualnim satom na kojem je najviše pitanja upućeno direktoru Medeko Servisa i Albaneža i to u svezi odvoza otpada, gradnje kanalizacije i dr. 

Nakon toga, prisegu je položio novi vijećnik s kandidacijske liste grupe građana nositelja Ivana Kirca, Darko Privrat, koji je u  vijeću zamijenio Petru Burić, obzirom da je ona zatražila stavljanje mirovanje mandata.

Uslijedila su izvješća pročelnika o radu upravnih odjela kako bi se vijećnici, a i javnost upoznala s radom istih, djelokrugu i opsegu poslova.

Pročelnica Racan Stern izvijestila je o točkama u svezi savjeta mladih te su vijećnici donijeli odluku o raspisivanju poziva za novi saziv Savjeta mladih Općine Medulin 2021. – 2024. u koji će se birati sedmoro članova i sedmoro zamjenika.

Usvojen je i Program rada Savjeta mladih za sljedeću godinu, temeljem kojeg će se u proračunu rezervirati novčana sredstva za rad savjeta, te omogućiti realizacija ambicioznog lokalnog programa djelovanja za mlade.

Pročelnica Perica iznijela je  Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu iz kojeg je vidljivo da su   prihoda u prvom polugodištu  izvršeni  u iznosu od 42 miliona kuna što je  gotovo 42% od plana, te više od 8% više od protekle godine. Rashodi su realizirani u iznosu od više od 49 miliona kuna, odnosno 45% od plana, i za više od 58 % bolje nego lani.

Obzirom na dobru turističku sezonu, očekuje se da će realizacija do kraja godine biti još i bolja.

Od strukture prihoda, najveći su  prigodi od poreza  u iznosu od 16.441.292,17 kn što je za 28% više nego 2020. godine, te 55% planiranog iznosa. 

Pomoći su realiziranje u iznosu od 504.862,92. kn što je 7 % prethodne godine, te 6% planiranog iznosa. 

Prihodi od imovine odnosno  zakup poslovnog prostora i opreme, koncesija i koncesijskih odobrenja i kamate naplaćeni u iznosu od 1.850.180,76 kn, što je 100% više nego prethodne godine, te 36% planiranog iznosa. 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi komunalni doprinos i naknada, zakup javnih površina, boravišna, grobna naknada,  te uplate roditelja za boravak djece u DV naplaćeni su u iznosu od 13,3 mil.kn što je na nivou prethodne godine, te 41% planiranog iznosa. 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, naplaćene kazne i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 793.678,61 kn što je 16%  više nego prethodne godine, te 30% planiranog iznosa.  

Od prodaje nekretnina  realizirano  7,17 mil.kn što je 56% planiranog iznosa, a posljedica je naplate ugovora o prodaji zemljišta koji su zaključeni početkom godine. 

U prvom dijelu godine primici od zaduživanja su iznosili 1,79 mil. kn, a radi se o povučenim kreditnim sredstvima za financiranje izgradnje male zaobilaznice i proširenja groblja u Medulinu. 

Rashodi su se također realizirali u skladu s planom, te 17,2  mil. kn uloženo  na program održavanja komunalne infrastrukture. U odnosu na prošlu godinu evidentiran je rast od 45% obzirom da su u prethodnoj godini od travnja bile obustavljene sve aktivnosti zbog pojave covid pandemije.

Redovito su se isplaćivale subvencije Pulaprometu, JVP, školama, dječji vrtićima, Istarskim domovima zdravlja, korisnicima socijalnog programa, udrugama i klubovima.

Naknade građanima i kućanstvima: prema odluci o socijalnoj skrbi, te stipendije;

Rashodi za kapitalna ulaganja iznose 14 mil.kn što je 46% planiranog iznosa, te 173% rashoda više nego  prethodne godine iz razloga što su zbog pojave pandemije u prvom dijelu 2020. godine obustavljene sve investicije. 

Spomenutih 14 mil.kn uloženo je u:

-                  Park povijesti Banjole 3,3 mil. kn

-                  Mala zaobilaznica Medulin 3,2 mil.kn

-                  Proširenje groblja Medulin 1,46 mil.kn

-                  Otkup zemljišta 1,6 mil.kn

-                  Bike staza Premantura-Kamik 680.360,80 kn

-                  Osvjetljavanje turnja i uređenje trga oko turnja u Premanturi 611.874,38 kn

-                  Izgradnja javne rasvjete 512.664,00 kn

-                  Uređenje sakralnih objekata (Vinkuran, Premantura, Pj.uvala) 400.000,00

-                  Zamjena asfalta IX. Ogr. Pj.uvala 349.642,55 kn

-                  Uređenje prometa po naseljima 310.818,84

-                  Nogostup Vinkuran 202.916,44 

Pročelnik Marko Cukon izvijestio je o dugo pripremanom prijedlogu Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin koji je donijet nakon konzultacija sa Savjetom mladih, odborom za mlade i nakon javnog savjetovanja, a u kojem su najveće novosti da će se ugovori o stipendiranju zaključivati za jednu akademsku godinu, korigirani su bodovi za ostvarivanje sportskih uspjeha te su predviđeni bodovi za volontiranje u udrugama civilnog društva, ustanovama i dr.  koje djeluju na području Općine Medulin. Produljeno je i trajanje prebivališta prije ostvarivanja prava na javljanje na natječaj za stipendije. 

Pročelnik Goran Peruško ponio je izvješće o godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu te je donijeta i Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu  na temelju donesene Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin. Navedeni plan određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Medulin, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin, sadrži analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Medulin. Navedenim jednogodišnjim planom obuhvatiti će se ciljevi i smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Medulin u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin.

Nakon zaključivanja ugovora o koncesiji  za pružanje dimnjačarskih  usluga s tvrtkom Dimnjak d.o.o. dana je suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova. 

Odlukom  o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 928/62 i 928/63 k.o. Premantura te k.č.br. 238/6 k.o. Pomer ispunit će se preduvjeti za uređivanje imovinsko pravnih odnosa odnosno mogućnost da mještani prošire svoje okućnice, na nekretnine koje već duže vrijeme imaju u posjedu.

Pročelnik Marko Cukon  izvijestio je o  radu  javne vatrogasne postrojbe za 2020. godinu iz kojeg je vidljivo da je u Općini lani  bilo ukupno 49 požara, da je opožareno 1,16 hektara otvorenog prostora, a da je DVD Medulin imao 39 učešća  u gašenju požara u kojima je sudjelovalo   78 vatrogasaca

Posljednja planirana točka bila je donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Medulin te je predloženo da se za novu-staru ravnateljicu imenuje Severka Verbanac.

Sjednici je prisustvovalo pet djelatnica vrtića. Djelatnice su  navele da  su u vrtiću narušeni odnosi između djelatnika i ravnateljice, kako nitko ne spori rezultate koje je ravnateljica imala u radu, ali da je isto tako bilo i propusta.  

Ravnateljica trenutačno na bolovanju, a njezina zamjenica Lorena Pliško Seferagić rekla je kako smatra da se na narušenim odnosima može i treba raditi, te kako su to izazovi s kojima će se morati uhvatiti u koštac u  vremenu koje slijedi.

Na prijedlog  vijećnika Darka Privrata, Općinsko vijeće jednoglasno je odlučilo  prekinuti sjednicu Općinskog vijeća, te istu nastaviti radi donošenja odluke o imenovanju nakon provedenih dodatnih razgovora s predstavnicima djelatnika i ravnateljicom.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.