Hrvatski radio

Radio Pula

O ulaganjima u odgoj i obrazovanje u Pazinu

11.11.2021.

11:03

Autor: Tomislav Šikić

Dogradnja matične osnovne škole u Gradu Pazinu (Foto: Grad Pazin/ustupljena fotografija)

Dogradnja matične osnovne škole u Gradu Pazinu (Foto: Grad Pazin/ustupljena fotografija)

Foto: - / -

U srijedu 10. studenog održana je tematska konferencija za medije koje je gradonačelnica Pazina Suzana Jašić najavila za sljedećih mjesec dana. Prva od najavljenih četiriju tematskih konferencija bila je posvećena odgoju i obrazovanju.

Gradonačelnica je informirala javnost o kapitalnim projektima proširenja i dogradnjama vrtića i škola na području Grada Pazina, o novim cijenama vrtića koje vrijede od 1. studenog, povećanju stipendija i drugim inicijativama.

Nove cijene Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin

Početkom studenog gradonačelnica je donijela Odluku o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2021. godinu koju plaćaju roditelji ili skrbnici djeteta.Prema toj Odluci cijene vrtića u Matičnom vrtiću Pazinu i svim područnim vrtićima su ujednačene te od 1. studenog iznose 800,00 kuna za jaslički te 750,00 kuna za vrtićki program.

Odluka je rezultat dogovora gradonačelnice Grada Pazina i općinskih načelnika na Koordinaciji te Upravnog vijeća Vrtića. Radi se o nužnom povećanju cijena vrtića zbog povećanja cijena materijalnih rashoda (hrane i energenata) te potrebe za dodatnim zapošljavanjem kadrova.  Dječji vrtić "Olga Ban" je u ovoj pedagoškoj godini zbog širenja programa zaposlio 16 dodatnih kadrova – pedagoginju, zdravstvenu voditeljicu, treću odgajateljicu, asistenticu u vrtiću te 9 odgojiteljica uz dvije spremačice i pomoćnu kuharicu.

U ovoj pedagoškoj godini značajan je i porast djece smještene u toj, za sada, jedinoj predškolskoj ustanovi na području Središnje Istre, zahvaljujući otvaranju novih odgojnih skupina u Gračišću i Tinjanu. Time je ustanova dosegla i maksimum prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, od 30 odgojnih skupina te 578-ero djece. Grad Pazin kao osnivač ustanove, kreće u stvaranje preduvjeta za usklađenost s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i planovima proširenja smještajnih kapaciteta, što je nužno s obzirom da Grada Pazina planira izgraditi novi vrtić na Starom Pazinu te vrtić u naselju Trviž kao dio kompleksa vezanog za školu. Ujedno, krenulo se s izradom projektnih kapaciteta za vrtiće u Pazinskim Novakima, Motovunu i Karojbi, a postoje najave i u nekim drugim općinama pa kako bi sve jedinice lokalne samouprave mogle ispuniti svoje planove i osigurati veći obuhvat djece ustanovama predškolskog odgoja, potrebno je formirati dvije ili više ustanova predškolskog odgoja na području koje danas obuhvaća jedna ustanova.

Izgradnja vrtića na Starom Pazinu

Lokacija je planirana na potezu u blizini benzinske crpke "Petrol", na zelenoj površini iza novoizgrađene višestambene zgrade na Novom naselju. Izrađen je idejni arhitektonski koncept nove zgrade vrtića od strane arhitekta Eligija Legovića koji je prezentiran i prihvaćen od strane Upravnog vijeća Vrtića. U tijeku je rješavanje prostorno-planske problematike i nastavak rada na projektu kojim se planira smještaj deset odgojih skupina – pet jasličkih i pet vrtićkih.     

Dogradnje trviške područne škole

Intenzivno se radi i na izradi Idejnog rješenja dogradnje trviške područne škole s ciljem kako bi škola mogla raditi u jednoj smjeni, ali i kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad ove područne škole. Idejnim rješenjem do kraja ove godine izradit će se studija dogradnje postojeće osnovne škole, izgradnja školske sportske dvorane te nastojati oformiti dodatni prostor za jednu jasličku i dvije vrtićke skupine. Uz idejno rješenje, u izradi je geomehanički elaborat uz već postojeći geodetski projekt.

              
Dograđuje se 2.250 m2 dodatnog prostora u pazinskim školama

Nadogradnjom i dogradnjom zadovoljit će se suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti nastave za učenike i učenice pazinskih škola.

Veliki kapitalni projekt dogradnje Matične škole u Pazinu

Postojeći objekt Osnovne škole Vladimira Nazora planira se dograditi u dijelu razredne nastave prema košarkaškom igralištu, a u dijelu predmetne nastave dogradnjom iznad postojeće školske sportske dvorane. U matičnoj školi djeluje i Glazbeni odjel, koji će dogradnjom dobiti svoj izdvojeni odsjek, Ukupna površina nadogradnje iznosit će oko 1.300 m2 dodatnog prostora. Za projekt je dobivena građevinska dozvola, a njegova vrijednost iznosi 15 milijuna kuna.

Dogradnja Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin

Do kraja godine bit će izrađen Glavni projekt dogradnje Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile. Dogradnja gimnazije će obuhvatiti sveukupno devet učionica odnosno praktikuma sveukupne neto korisne površine od 950 m2 dograđenog prostora.

Idejnim arhitektonskim projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade, koja se sastoji od dogradnje na prostoru između ulaza u zgradu Gimnazije i prometnice prema novoizgrađenoj Školsko-gradskoj sportskoj dvorani, te interpolacije između sjevernog trakta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i Osnovne škole Vladimira Nazora, na mjestu sadašnje tople veze između Osnovne škole i Gimnazije. Unutar postojeće zgrade također se predviđa adaptacija pojedinih učionica kako bi se olakšalo korištenje strukovnog dijela škole. Osim dogradnji novih učionica, predviđena je i izgradnja dizala koje omogućuje dostupnost svim etažama škole.

U potpunosti će se sačuvati sadašnji oblik školskog parka, kao mjesta koje značajno obogaćuje prostor te amfiteatra.

Radi se o nastavku zajedničkog rada Osnovne škole i Gimnazije te sada i jedna i druga škola imaju usklađene projekte za stvaranje preduvjeta za moderan nastavni proces.

Povećanje učeničkih i studentskih stipendija

S obzirom na sveukupno povećanje učeničkih i studentskih troškova života, gradonačelnica Grada Pazina je donijela odluku da se sve stipendije povećavaju za sto kuna, odnosno za učenike će od školske/akademske godine 2021/2022. iznositi 650,00 kuna za učenike i 800,00 kuna za studente. Noviteti u Pravilniku se odnose na prilagodbu trendovima u visokoškolskom obrazovanju: studiranje u inozemstvu, programi mobilnosti, međunarodna studentska razmjena i sl. Ujedno su se pravednije valorizirali kriteriji osiguranja dodjele stipendija, primjenjujući zasebno kriterije ostvarenih visokih rezultata, složenih socijalnih uvjeta i deficitarnih zanimanja u suradnji sa subjektima iz javnog i gospodarskog sektora, čime je obuhvaćen veliki broj zanimanja koji trenutno nedostaju.

Poziv studentima i studenticama za izradu završnih i istraživačkih radova

Studenti/ce i istraživači/ce s područja Grada Pazina ili oni koji žele istraživati teme vezane uz Pazin pozivaju se na suradnju i aktivno kako bi se podržao i ojačao intelektualni kapital našeg grada. Dobar primjer je završni rad studentice krajobrazne arhitekture Antonine Škrinjar koja je obradila temu rekonstrukcije Šetališta Pazinske gimnazije i predložila svoje rješenje. Studente pozivaju da se jave u Ured gradonačelnice koji će upite povezati s nadležnim gradskim odjelom.

 

Dogradnja osnovne i srednje škole u Pazinu (Foto:Grad Pazin/ustupljena fotografija)

Dogradnja osnovne i srednje škole u Pazinu (Foto:Grad Pazin/ustupljena fotografija)

Foto: - / -

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.