Hrvatski radio

Radio Pula

Poziv za financiranje programa od općeg interesa

29.08.2022.

14:59

Autor: HRT

Grad Pula

Grad Pula

Foto: Grad Pula / ustupljena fotografija

U ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine Grad Pula objavio je javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2022. godini.

Grad Pula poziva udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama, aktivnostima od interesa za opće dobro a koje pridonose razvoju prioritetnog područja socijalna skrb i zdravstvo.


Udruge se mogu prijaviti za trogodišnju financijsku podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge ako provode programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje doprinose provođenju mjera 2., 3. i 4. u Prioritetnom području 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju iz „Operativnog plana aktivnosti za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule – Pola za razdoblje 2020.-2021. godine.


Financijska sredstva koje Grad dodjeljuje putem ovog Poziva odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Poziv raspisuje (2022. godina).


Financijska sredstva za trogodišnje financijske podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju planiraju se za razdoblje od tri godine (2022., 2023., 2024.), a eventualno financiranje ugovara se na godišnjoj razini. S organizacijama kojima se odobrava trogodišnja podrška zaključuju se ugovori o financiranju svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.


Nastavak financiranja višegodišnjih programa i podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela, sukladno podnesenim izvješćima, a odgovarajuće odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i u skladu s Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule.


Rok za podnošenje prijava je 29. rujna 2022. godine.Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.