Hrvatski radio

Radio Pula

Predlaganje kandidata za Savjet mladih Istarske županije

03.02.2022.

14:24

Autor: HRT

Mladi

Mladi

Foto: Pixabay / Pixabay

Skupština Istarske županije objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije.

Savjet mladih Istarske županije je savjetodavno tijelo Istarske županije, osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području Istarske županije.


Savjet ima jedanaest (11) članova, čiji mandat traje tri (3) godine.


Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije imaju:

• Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

• Učenička vijeća,

• Studentski zborovi,

• Podmlatci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,

• Neformalne skupine mladih koju predstavlja najmanje pedeset (50) mladih.

Jedan (1) predlagatelj može kandidirati samo jednog člana i njegova zamjenika.


Kandidati za članove Savjeta mladih Istarske županije mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Istarske županije.


U Savjet mladih Istarske županije bira se najmanje jedan (1) član i zamjenik iz redova talijanske nacionalne manjine.


U slučaju da u postupku izbora ne bude izabran član i zamjenik predstavnik talijanske nacionalne zajednice broj članova Savjeta se povećava za predstavnika talijanske nacionalne zajednice koji je dobio veći broj glasova i još jednog (1) člana s najvećim brojem glasova, te se u tom slučaju broj članova Savjeta mladih povećava na trinaest (13) članova.


Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku te na web stranicama Istarske županije (www.istra-istra.hr).


Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.

prije

2 dana

SLUŠALICE

OŠ CENTAR