Hrvatski radio

Radio Pula

Sjednica Općinskoga vijeća Medulina

08.02.2022.

12:33

Autor: HRT

8. sjednica Općinskog vijeća - Medulin

8. sjednica Općinskog vijeća - Medulin

Foto: Općina Medulin / ustupljena fotografija

Izdvajamo najvažnije s 8. sjednice Općinskoga vijeća Medulina održane u petak 4. veljače.

Sjednica je započela uobičajenim aktualnim satom te verifikacijom zapisnika, a nastavljena prihvaćanjem zahtjeva za stavljanjem mandata Marka Zlatića u mirovanje, zbog osobnih razloga, te verifikacijom mandata vijećnika s koalicijske kandidacijske liste IDS-a i ISU-a Simeona Ukotića.


Nakon toga vijećnici su donijeli set odluka koji se odnosi na osnivanje i funkcioniranje Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti, pa je tako donijeta odluka o njegovom usvajanju, imenovani su članovi povjerenstva te je usvojen poslovnik o radu povjerenstva.


To je još jedna od mjera kojom nova medulinska vlast pokušava što više unijeti red u prostor, koji je ocijenjen najvažnijim resursom medulinske općine.


Povjerenstvo će ocjenjivati arhitektonsku uspješnost projekata koji se namjeravaju realizirati unutar zbijenih dijelova naselja i povijesnih jezgra, te za građevine svih namjena čija je površina veća od 400 m2 GBP. Osim navedenog, povjerenstvo će utvrđivati mogućnost odstupanja od normi definiranih prostornim planom koje se odnose na minimalnu širinu građevne čestice na građevnom pravcu u opravdanim slučajevima do max 20% mogućeg odstupanja, mogućnost odstupanja od uvjeta definiranih prostornim planom koja se odnose na prilagodbu terena (nasipavanje/usijecanje), odnosno veće promjene konfiguracije terena i mogućnost osiguravanja parkirnih mjesta za zgrade javne i društvene namjene koje potreban broj parkirnih mjesta osiguravaju na javnim parkiralištima ili garažno parkirnim kućama izvan građevne čestice građevine javne ili društvene namjene.


U postupku donošenja Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP-a) medulinski vijećnici dali su pozitivno mišljenje na prijedlog Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koji se želi postići komunikacijom s javnošću te koji definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. 


Uslijedilo je donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Medulin kojom se propisuju mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Ono što je najbitnije je propisivanje novih mjera kojima je cilj spriječiti bespravnu gradnju na poljoprivrednom zemljištu pa se propisuje da je zabranjeno skladištenje građevinskog materijala na poljoprivrednom zemljištu, držanje strojeva i mehanizacije koja nije namijenjena za obavljanje poljoprivrednih radova, oštećivanje poljoprivrednog zemljišta u vidu iskopa i drugih radnji koji se ne izvode u cilju sadnje ili sijanja i održavanja plodnosti zemljišta te onečišćenje poljoprivrednog zemljišta otpadom (uključujući i biljne ostatke). U slučaju iskopa temelja za bespravnu gradnju na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredni redar će imati mogućnost izricanja novčanih kazni te zatražiti vraćanje poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje.


Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom donijeta je Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada. U odnosu na raniju Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada prijedlog nove odluke drugačije definira kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, i to na način da se ukidaju podkategorije korisnika obzirom na djelatnost koju obavljaju. Cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva je 40,00 kuna a za nekućanstva 100,00 kn.


Vijećnici su jednoglasno podržali zaključivanje Ugovora o sufinanciranju radova održavanja na ŽC 5133 donica Medulinska cesta (benzinska postaja Shell do škole) s Županijskom upravom za ceste i izvođačem – Istarskim cestama. Temeljem predmetnog ugovora obnoviti će se asfaltni pokrov na cesti koji je znatno oštećen, u dužini od gotovo jednog kilometra. Radovi su procijenjeni na iznos od 1.960.000,00 kuna a snositi će ih u jednakim omjerima Općina i ŽUC. 


Sjednica je  zaključena jednoglasnom odlukom o imenovanju Mirjane Duras Komparić ravnateljicom Dječjeg vrtića Medulin.


Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.