Da se mene pita: Udomljavanje u istospolnu zajednicu

Da se mene pita: Udomljavanje u istospolnu zajednicu

(ilustracija)

Dvjestotinjak hrvatskih znanstvenika nedavno je potpisalo priopćenje u kojem piše da su LGBT osobe podjednako sposobne biti roditelji kao i heteroseksualne osobe. U kontekstu javne rasprave o novom Zakonu o udomiteljstvu krenula je i polemika o temi prava na udomiteljstvo istospolnim parovima, odnosno žneformalnim životnim partnerima. U tom priopćenju stoji da znanstvenice i znanstvenici moraju biti društveno odgovorni te javno progovoriti o suvremenim znanstvenim spoznajama o ovoj temi te da od vlasti očekuju prihvaćanje znanstvenih spoznaja. Slažete li se s potpisnicima?

Unatoč predrasudama, rezultati dugogodišnjih i sveobuhvatnih istraživanja do sada nisu uspjeli dokazati da su LGBT osobe, bez obzira na to jesu li biološki roditelji, udomitelji ili posvojitelji, manje sposobne biti roditelji,od heteroseksualnih osoba. Također tvrde da su istraživanja pokazala da psihosocijalni razvoj djece kod istospolnih parova nije ni na koji način ugrožen u odnosu na djecu heteroseksualnih roditelja. Također su pokazali da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva nije povezana sa njihovom seksualnom orijentacijom . Djeca koja žive s dva roditelja istog spola ne razlikuju se od djece hetero roditelja niti po školskom uspjehu ni u kognitivnom razvoju, socijalnim vještinama niti po mentalnom zdravlju. Također su istraživanja pokazala da istospolni parovi mogu, jednako kao i heteroseksualne osobe, pružiti svojoj djeci primjerenu podršku, obiteljsku toplinu i zdravo okruženje.

Znanstvena literatura naglašava da su kvaliteta obiteljskih odnosa i dovoljne količina socijalnih, psiholoških i ekonomskih resursa te podrška roditelja najznačajniji čimbenici dobrobiti djece,puno važniji od seksualne orijentacije tih roditelja.

podsjećamo i na razliku odnosno, ne treba  miješaati pojmove usvajanje djece i udomiteljstvo, Dok je usvajanje je oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta , udomiteljstvo je oblik usluge smještaja ili boravka djeteta kod udomitelja koji ima obitelji ili udomitelja koji živi sam te skrbi o tom djetetu.

U ovom priopćenju o kojem danas govorimo znanstvenici su napisali da vjeruju kako će se hrvatske institucije u donošenju propisa i reguliranju procedura voditi znanstvenim spoznajama, a ne predrasudama i stereotipima, te da djeci, kojoj je to potrebno, neće uskraćivati prilike za privremeno udomljenje od strane pojedinaca ili parova, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Odakle među građanima Hrvatske takav otpor udomljavanju kad je riječ o istospolnim parovima?

Potpisnici: prof. dr. sc. Željka Kamenov, psihologinja, dr. sc. Maja Tadić Vujčić, znanstvena suradnica, psihologinja, doc. dr. sc. Marina Štambuk, psihologinja, dr. sc. Antonija Maričić, psihologinja, Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut, Ana Milčić Horvat, prof. psihologije i gestalt psihoterapeut, mr. sc. Irena Čorko Meštrović, psiholog i psihoterapeut, Jasenka Pregrad, psiholog, psihoterapeut, supervizor, Sandra Tolić, mag. Psihologije, Mihael Kozina, psiholog i psihoterapeut, Tereza Oreb, mag. act. Soc., Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut, Kamea Jaman, prof. psihologije, doc. dr. sc. Valerija Križanić, psihologinja, doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, psihologinja, dr. sc. Dino Krupić, psiholog, doc. dr. sc. Ana Kurtović, psihologinja , Asja Zenko, psihologinja, Vesna Katalinić, dipl. soc. Radnica, Kristina Starčević Kaić, prof. socijalne pedagogije i psihoterapeutica, Ivana Lukičević, dipl.soc.radnica, Lana Gjurić, mag. Psihologije, Nikolina Dubravac, prof. psihologije ,Natalija Stanković, prof. psihologije, Lidija Rezić, prof. psihologije Sanja Orešković, dipl.socijalni pedagog i psihoterapeut, Marina Trbus, prof. psih., univ.spec.iur Ivana Ćosić Pregrad, klinički psiholog, Jasna Belamarić, prof. psihologije, doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, sociologinja; dr. sc. Pavel Gregorić, filozof, Helena Rašić Radauš, mag.psych, dr. sc. Tanja Vučković Juroš, sociologinja, Jelena Baborac, mag. Psihologije, Doc.dr.sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja, Doc.dr.sc. Ivana Maurović, prof. socijalni pedagog, mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. socijalni pedagog, psihoterapeut i supervizor, Alenka Krivicic Jedrejcic, psiholog i psihoterapeut, Nermina Mehić, mag. Psych. Katarina Tomanović, prof. psihologije prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, psihologinja, Matea Popov, prof. psihologije, Maja Močibob, psihologinja, dr. sc. Vera Ćubela Adorić, izv. prof., psihologinja; doc. dr. sc. Aleksandra Huić, psihologinja, dr. sc. Valentina Kranželić, izv. prof., socijalna pedagoginja,; Marija Stojević, magistra psihologije, Prof. dr. sc. Meri Tadinac, psihologinja ,mr. spec. Iva Žegura, klin. psih., prof., psihologinja, Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, psihologinja, Marina Milković, mag. Psihologije ,Tia Tomiša, dipl. psih. dr. sc. Margareta Jelić, izv. prof., psihologinja, Ana Marija Španić, mag.psihologije, Nina Kolanović mag.psihologije, psihoterapeutkinja, Anja Vuković, mag. Psihologije,; doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, psihologinja Lea Devčić Conjar, mag.psych., Ines Ostović, mag. Psihologije, Valentina Cindori, dipl. def. socijalni pedagog, Lina Đulvat, psihoterapeut Anamarija Vuić, mag. Psych. dr. sc. Ivana Jugović, psihologinja, Ivana Radić, dipl. psih. Irena Jurjević, magistra pedagogije i sociologije, psihoterapeutkinja, Jana Kujundžić, magistra sociologije i rodnih studija; dr.sc. Gabrijela Vrdoljak, psihologinja, mr.sc. Sandra Čirkinagić, dipl.soc.radnica, dr.sc. Zrinka Ristić Dedić, psihologinja, Petra Čeč, mag. Psihologije, Mirna Jakšić, psiholog, Dr Ljiljana Bastaić,psihijatrica, psihoterapeutkinja, doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, psihologinja, Marija Roth, prof. psihologije, psihoterapeutkinja, Biserka Tomljenović, dipl. soc. radnica, psihoterapeutkinja, Martina Mladić, prof.psihologije, Davor Vinković, mag. Psych. Kristina Vinković, mag. Psych. prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, psihologinja ,doc. dr. sc. Marlena Plavšić, psihologinja, Jelena Paić-Antunović, dipl.psih., Mia Host, dipl.psiholog - prof. i geštalt psihoterapeut , doc.dr.sc. Jasminka Juretić, psihologinja, Daniela Vukelja, dipl. socijalna.pedagoginja , doc.dr.sc.paed. Barbara Kušević; dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof, psihologinja , Ante Župić, mag. Psych. dr. sc. Brigita Miloš, FFRi,; dr.sc.paed. Ana Širanović, Stanislava Jenić, psiholog doc.dr.sc.ped. Marija Bartulović, doc.dr.sc. Andrea Vranić, psihologinja, Božena Razlog, psihoterapeut Ana Ajduković, mag.cult.Danijela Ustić, socijalna pedagoginja Tihana Stapić, mag.psych. Marija Eva Ugrina Bovan, psiholog i psihoterapeut, Lana Pehar, mag. Psihologije Zdravko Starčević, dipl. soc.radnik, Helena Rajčić, mag. Psihologije Mirna Keresteš, mag. Psihologije, Bogumil Kulaga, prof.psihologije, Andreja Bartolac, prof.psihologije , Mirjana Mozer, prof. psihologije, dr. sc. Josip Šabić, psiholog Melita Novak Ban, dipl.soc.radnica Petra Takač, mag.psihologije, Boris Duras, psihoterapeut, Andrea Čvrljak, prof.psihologije i psihoterapeut; doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac, prof. psihologije i psihoterapeut, Alenka Bilić dipl.soc.radnica; doc. dr.sc. Miranda Novak, psihologinja i psihoterapeutkinja; Magdalena Marković, mag.psych.; prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić, psihologinja, izv.prof.dr.sc. Sanja Smojver-Ažić, psihologinja, dr. sc. Claire Sangster Jokić, Irena Miletić, struč. spec. Inf., Branka Jakelić, mag. pedagogije, književnosti i muzike, psihoterapeutkinja, Silvana Čeko Jurišić, pedagoginja i psihoterapeutkinja; Karolina Hrga, mag. komp. književnosti, izvršna direktorica Centra za ženske studije; Ana Zbiljski,mag. povijesti i mag. edukacije povijesti; Jelena Pensa Galian, psihologinja i magistra djecje i adol. Psihijatrije; Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica, redovita profesorica u trajnom zvanju, dječji integrativni psihoterapeut; Marijana Zrna, dipl.soc.radnica; Renata Sever, dipl.soc.radnica; Jelena Wranna Kovač, prof. soc. Pedagoginja; Branka Šalamon, mag. soc. Rada; Jasminka Pešut dipl. sociologinja, dr. sc. Toni Babarović, izv. prof., psiholog; dr. sc. Iva Šverko, izv. prof., psihologinja; prof. dr. sc. Renata Franc, psihologinja; dr. sc. Anja Wertag, psihologinja, Lana Lučić, psihologinja: Mara Šimunović, psihologinja; Majda Bujan, mag.iur.; Suzana Komušar, voditeljica financija Centra za ženske studije; mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, prof. psihologije; doc.dr.sc. Ana Opačić, socijalna radnica; doc.dr.sc. Marina Milić Babić, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica; doc.dr.sc. Alan Medić.dr.med.spec.epidemiolog i GT psihoetapeut; Melita Horvat, mag.act.soc.; Mirna Bojić, dipl.soc.radnica; Vesna Lepen Vidrač, dipl.soc.radnica; Josipa Brezničar, mag.soc.pol.; Martina Kovačić Lesar, mag.act.soc.; izv. prof.dr.sc. Maja Laklija, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica; dr.sc. Inja Erceg, prof. psihologije; Olga Špirk Bali, dipl.soc.radnica; mr.sci.Polona Bencun Gumzej, dr.med; Danijel Bićanić, mag. Psych.; Martina Gajić, mag. Psych.; Olivera Petrak, prof. psihologije; doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. psih.; doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, socijalna pedagoginja; Jasmina Sočković, prof. psihologije i psihoterapeut;Izv.prof.dr.sc. Ivana Jedud Boric, socijalna pedagoginja; Maja Vukmanić Rajter, prof. socijalne pedagogije; Hana Hrpka, prof.psihologije; Pavle Mamužić,diplomirani psiholog - profesor; Emina Horvat, profesorica i pedagoginja; Daina Udovicich Corelli mag.psiholog. gestalt psihoterapeut; Tanja Tkalec, dipl. socijalna radnica; Maja Sabol Žganec, dipl.iur.; dr. sc. Iris Marušić, psihologinja, doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, psihologinja; Iva Žic, dip.socijalna radnica; doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, psihologinja; dr.sc. Tanja Jurin, psihologinja: dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, psihologinja; Martina Čarija, prof. psihologije; Sanja Radica, prof. psihologije; Sandro Belić. mag.theol,. Psihoterapeut, doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalna radnica; Iskra Pejić, prof. psihologije; Petar Bezinović, psiholog; Dr.sc. Mirjana Mavrak, profesor pedagogije i psihologije; Maja Erceg, mag. Psych.; Ana Bogdanić, psihologinja; doc. dr. sc. Miljana Kukić, psihologinja; Vinka Pučić, psiholog i psihoterapeut; Vilma Mazija, profesor pedagogije, profesor sociologije i psihoterapeutkinja; Lana Penezić, prof. sociologije i filozofije; doc. dr. sc. Ivana Hromatko, psihologinja; Lana Bobić, mag.teol.; doc. dr. sc. Tihana Brkljačić, psihologinja; Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić; Andrew Hodges, PhD Social Anthropology; dr.sc. Paul Stubbs; dr. sc. Dea Ajduković, psihologinja; prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, sociolog; Damir Tarokić, klinički psiholog; mag. archeol. Jana Škrgulja; tdr.sc. Željko Zgrablić; Aleksandra Vaskova, dr.med.; Mirna Čagalj Farkas, psihologinja; mr.spec.Ines Denona klinički psiholog i geštalt psihoterapeut; dr. sc. Valnea Žauhar, psihologinja; Tanja Dejanović Šagadin, prof. psihologinja i psihoterapeutkinja; Maja Lovrin Đurović prof.,psihologinja, gestalt psihoterapeutkinja; Andrea Gerčar, mag.psihologije; doc.dr.sc. Zlatan Krajina; prof.dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić, psihologinja; Nataša Barolin Belić, spec theol, gestalt psihoterapeutkinja EAGT, ECP, seksualna terapeutkinja; doc. dr. sc. Kosta Bovan; Prof. dr. sc. Biljana Kašić, sociologinja; dr.sc. Fadil Imširović, edukator rehabilitator; Vedrana Kurjan Manestar, prof. pedagogije, gestalt psihoterapeutkinja; Mirjana Kačavenda, psihologinja; Sofija Mastelica Stokuća, mag.psihologije, psihoterapeut; dr. sc. Damir Lučanin, prof. v. š., psiholog; mr.spec.Draženka Topolnjak Pavišić, klinički psiholog; Tomislav Pučić, klinički psiholog, psihoterapeut; Kristina Pauro, dipl. psiholog-prof.; Pavo Marinović, mag. Psihologije; dr. sc. Jadranka Brnčić.

 

 

Koliko puta pomislimo: Da se mene pita, to bi sve bilo drugačije! I zato vas pitamo, svakog tjedna o nekoj drugoj gorućoj političkoj, društvenoj ili kulturološkoj temi, upravo to: Što biste vi s time učinili da vas se pita? Četvrtkom u 13:15 s Leom Domijan Fišter, telefonom ili na Facebooku.

O emisiji Da se mene pita

Kontakt-emisija u kojoj Lea Domijan Fišter upravo vas pita što biste učinili s nekim aktualnim pitanjem da se baš vas pita! Koliko puta pomislimo: Da se mene pita, to bi sve bilo drugačije... I zato vas pitamo!

Pročitaj više

Komentari

Da se mene pita
Da se mene pita

HRT – Radio Rijeka — Društvo, kontakt

Kontakt-emisija u kojoj Lea Domijan Fišter upravo vas pita što biste učinili s nekim aktualnim pitanjem da se baš vas pita! Koliko puta pomislimo: Da se mene pita, to bi sve bilo drugačije... I zato vas pitamo!

Sljedeća emitiranja

Četvrtak, 19.09.2019. 13:15 - 13:45

Četvrtak, 26.09.2019. 13:15 - 13:45

Poslušajte

Da se mene pita: Nacionalna mirovina?
Četvrtak, 12.09.2019 13:15

Da se mene pita: Golotinja
Četvrtak, 27.06.2019 13:15

Da se mene pita: Vaš kandidat
Četvrtak, 20.06.2019 13:15