Gradske vijećnice i vijećnici

 1. Tihomir Čordašev

  Tihomir Čordašev

  Akcija mladih (AM)

  PREDSJEDNIK

 2. Kristjan Staničić

  mr.sc. Kristjan Staničić

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

  POTPREDSJEDNIK

 3. Oskar Skerbec

  Oskar Skerbec

  Istarski demokratski sabor (IDS)

  POTPREDSJEDNIK

 1. dr.sc. Aleksandar Bulog

  dr. sc. Aleksandar Bulog

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 2. Petra Karanikić

  dr. sc. Petra Karanikić

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 3. Duško Milovanović

  Duško Milovanović

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 4. Sandra Krpan

  Sandra Krpan

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 5. Tamara Martinčić

  Tamara Martinčić

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 6. Vojko Braut

  Vojko Braut

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 7. Čedomir Salević

  Čedomir Salević

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 8. Damir Popov

  Damir Popov

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 9. Dobrica Rončević

  Dobrica Rončević

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 10. Ivan Mencer

  dr. sc. Ivan Mencer

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 11. Filipa Capan

  Filipa Capan

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 12. Ivona Milinović

  Ivona Milinović

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 13. Josip Ostrogović

  Josip Ostrogović

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 14. Andrej Poropat

  Andrej Poropat

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 15. Morana Jokić

  Morana Jokić

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 16. Sandro Vizler

  Sandro Vizler

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 17. Ana Trošelj

  Ana Trošelj

  Primorsko goranski savez (PGS)

 18. Koraljko Pasarić

  Koraljko Pasarić

  Primorsko goranski savez (PGS)

 19. Tea Mičić Badurina

  Tea Mičić Badurina

  Primorsko goranski savez (PGS)

 20. Danko Švorinić

  Danko Švorinić

  Lista za Rijeku (RI)

 21. Predrag Miletić

  Predrag Miletić

  Lista za Rijeku (RI)

 22. Zvonimir Peranić

  mr.sc. Zvonimir Peranić

  Most nezavisnih lista (MOST)

 23. Petra Mandić

  Petra Mandić

  Most nezavisnih lista (MOST)

 24. Ljiljana Cvjetović

  Ljiljana Cvjetović

  Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

 25. Mate Tomljanović

  Mate Tomljanović

  Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

 26. Andrej Briščik

  Andrej Briščik

  Akcija mladih (AM)

 27. Tea Opačić

  Tea Opačić

  Akcija mladih (AM)

 28. Josip Kukuljan

  Josip Kukuljan

  Nezavisni

 29. Marinko Koljanin

  Marinko Koljanin

  Nezavisni

 30. Mirjana Jukić

  Mirjana Jukić

  Živi zid

 31. Veljko Balaban

  Veljko Balaban

  Živi zid

 32. Vedran Sabljak

  Vedran Sabljak

  Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburisti

 33. Mile Opačić

  Mile Opačić

  Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)

 34. Hrvoje Burić

  Hrvoje Burić

  Nezavisna lista Bura (BURA)