17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke održat će se 25.04.2019. godine u 9,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. TOČKA 1.

  Izbori i imenovanja Napomena: materijal za ovu točku predloženog dnevnog reda dostavit će se naknadno.

 2. TOČKA 2.

 3. TOČKA 3.

 4. TOČKA 4.

 5. TOČKA 5.

 6. TOČKA 6.

 7. TOČKA 7.

 8. TOČKA 8.

 9. TOČKA 9.