Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

Četvrtak, 13.05.2021 08:45

Emisija 13.05.2021.

Razgovaramo o novoobjavljenoj knjizi "Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku", prijevodu znamenitoga talijanskog predloška "Fiore di virtù" s početka 14. stoljeća. Riječ je o vrijednoj studiji, u temelju filološkoj, koja kroz dodatnu folklorističku te kulturološku i animalističku prezentaciju otkriva specifičan segment starije hrvatske glagoljaške prijevodne književnosti iz 15./16. stoljeća, pri čemu su posebno zanimljive jezične osobitosti hrvatskih prijevoda. Govorimo o didaktičkim i moralističkim aspektima knjige "Fiore di virtù", koja se brzo prevodila i širila Europom. Dohvaćamo se i suvremenih razmatranja etičkih pitanja u vezi s animalističkim fenomenom, to jest na čovjekovu narav primjenjivim osobinama životinjskoga svijeta. Gošće su prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu te dr. sc. Marinka Šimić iz Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 06.05.2021 08:45

Emisija 06.05.2021.

Bunjevački govor između lingvistike i politike U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o bunjevačkome govoru između lingvistike i politike. Bunjevački govor u gradu Subotici žele političkim razlozima proglasiti jezikom te izdvojiti iz okrilja hrvatskoga jezika, što je početkom ožujka 2021. izazvalo prosvjednu notu hrvatske diplomacije upućenu Republici Srbiji. Razmatramo lingvističke kriterije prema kojima se jezik razlikuje od govora i nadilazi ga. Ukratko se osvrćemo na podrijetlo Bunjevaca, na bunjevačka prezimena, spominjemo tri ogranka Bunjevaca te naposljetku predstavljamo novi projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, to jest namjeru te ustanove da bunjevački govori, kao nematerijalno kulturno dobro, budu upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. O tome govore dr. sc. Ivana Kurtović Budja i dr. sc. Domagoj Vidović, zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 29.04.2021 08:45

Emisija 29.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o mjestu i ulozi mode u kriznim razdobljima i političkom aktivizmu. Odjeća ideoloških konotacija iskazuje se svojevrsnim simbolom misaone kohezije određenih pokreta, ali i materijaliziranim znakom različitih političkih identiteta. Tematiziramo društvene okolnosti i mijene u 20. i 21. stoljeću, ali se dohvaćamo i ranijih vremena, 16. stoljeća, od kada postoje prve publikacije posvećene fenomenu mode, te još više 18. stoljeća, kada je Francuska građanska revolucija unijela brojne promjene u sve sfere društvenoga života, na poseban način u modu. Ponajviše govorimo o modi u kriznim razdobljima - prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata - te o odjeći kao simbolu političkog aktivizma od Francuske revolucije do danas, u 21. stoljeću. Gošća je prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 22.04.2021 08:45

Emisija 22.04.2021.

Naziv emisije: Svemir ni iz čega i kozmologijski argumenti U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o stvaranju svemira ni iz čega i kozmologijskim argumentima: tomističkim, "kalam" i leibnizovskim. Svaka inačica kozmologijskog argumenta počiva na tri središnje tvrdnje, uključujući one koje nazivamo načelom objašnjenja i načelom utemeljenja. Dohvaćamo se nekih suvremenih znanstvenih stajališta o spontanome nastanku svemira ni iz čega. S time u vezi govorimo o "sirovim činjenicama" odnosno o nemogućnosti njihova postojanja te argumentiramo da pokušaj obrane metafizičke mogućnosti spontanoga nastanka svemira ni iz čega obvezuje na odbacivanje barem jednoga od spomenutih načela, ali da odbacivanje bilo kojega od njih povlači neprihvatljive metafizičke posljedice. Gost je dr. sc. Goran Lojkić iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 15.04.2021 08:45

Emisija 15.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o etičkim izazovima umjetne inteligencije i robotike. Dohvaćamo se triju osnovnih etičkih teorija, zatim implicitnoga etičkog izazova umjetne inteligencije i robotike koji se iskazuje potencijalnom prijetnjom slobodnoj volji, k tome govorimo o sedam eksplicitnih etičkih izazova pred koje nas dovodi tehnološki razvoj na ovome području. Posebnu pozornost posvećujemo umjetnoj inteligenciji u medicini, pri čemu razmatramo pitanje jesu li dijagnostički sustavi koji se temelje na umjetnoj inteligenciji prijetnja autonomiji pacijenata kao jednomu od središnjih načela biomedicinske etike. Uz to objašnjavamo zašto na umjetnoj inteligenciji utemeljeni dijagnostički sustavi mogu izazvati zabrinutost ne samo pacijenata nego i liječnika. Gost je prof. dr. sc. Tomislav Bracanović iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 08.04.2021 08:45

Emisija 08.04.2021.

Razgovaramo o čovjeku prijatelju nazvanome "homo amicus"; čovjeku koji je istinski prijatelj i time biće sreće, radosti i blaženstva. On je tražitelj sreće zato što je osoba te pitanje o sreći uključuje čovjekov moralni život, ali ga i nadilazi. Govorimo o istinskome prijateljstvu koje je dar i zadatak, privilegirano mjesto čovjekova poboljšavanja i rasta u kreposti i životnoj radosti. Dohvaćamo se prijateljstva koje ujedno može biti poticajno okružje za naporan rad traženja istine i za misleno motrenje Boga, što čovjeka čini blaženim. K tome razmatramo kako kršćanska teologija dopunjava filozofiju koncepcijom prijateljstva s Bogom odnosno Isusom Kristom, čime se ostvaruje savršeno ozbiljenje ljudske osobe i jedinstvo subjektivnosti i objektivnosti, imanencije i transcendencije, primanja i davanja - a sve to započelo je ljudskim prijateljstvom. O tome govori Maja Herman Duvel, magistra filozofije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 01.04.2021 08:45

Emisija 01.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o životu i djelovanju dr. Milana pl. Šufflaya, hrvatskoga povjesničara, sveučilišnoga profesora, svjetski priznatoga balkanologa i albanologa, poliglota, književnika i futurologa, pravaškoga političara i borca za hrvatsko državno pravo, odnosno pravo hrvatskoga naroda na samoodređenje. Dana 19. veljače 2021. navršilo se 90 godina od Šufflayeve smrti, to jest okrutnoga političkog ubojstva po narudžbi jugoslavenskoga kralja Aleksandra Karađorđevića. Taj je zločin izazvao snažnu reakciju europske i svjetske javnosti ponajviše zahvaljujući prosvjednomu pismu što su ga početkom travnja 1931. na adresu Međunarodne lige za ljudska prava u Parizu uputili znanstvenik Albert Einstein i književnik Heinrich Mann. O tome govori prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin s Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 25.03.2021 08:45

Emisija 25.03.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o geografiji nemjesta, o interpretativnome modelu analize trgovačkoga centra, pri čemu su koncipirane dvije dijalektički povezane razine. Za potrebe analize na nižoj prostornoj razini ili mikrorazini - Arena Centar u Zagrebu - koncept nemjesta fuzioniran je s konceptom društvenog prizorišta, dok se makrorazina, naselja oko Arena Centra, temelji na markerima tranzitnosti koje posjetitelji centra ostavljaju u prostoru. Rezultate istraživanja na nižoj prostornoj razini podvrgavamo obuhvatnoj interpretativnoj analizi te odgovaramo na pitanje jesu li, uslijed prostornog preobilja i prekomjernosti značenja, predodžbe posjetitelja centra podudarne s idejnim rješenjem gradnje odnosno namjerom projektanta. O tome govore prof. dr. sc. Martina Jakovčić i Karlo Mak, magistar povijesti i geografije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 18.03.2021 08:45

Emisija 18.03.2021.

U emisiji razgovaramo o virtualnim svjetovima koji se iskazuju svojevrsnim refleksijama inherentne ljudske potrebe za dostizanjem besmrtnosti i beskonačnosti. U bespućima utopijskih kiberprostora korisnici bivaju zavedeni prividom neograničene moći upravljanja. Analiziramo kako se čovjek prebacuje u svijet računala i time ostaje zakinut od svojega fizičkog tijela, ali i od neposredne okoline, jer iskustva doživljava avatar, njegova virtualna preslika, a čovjek ostaje ograničen na interakciju s mišem i tipkovnicom. Tražimo odgovor na pitanje tko u planetarno popularnoj videoigri "Second Life" doživljava virtualna iskustva ako čovjek kao aktivni subjekt ostaje izvan zaslona na kojemu se odigrava predstava o njegovu životu. Drugim riječima: Tko živi "Second Life"? O tome govore Marija Zelić, magistra sociologije i magistra edukacije filozofije, i Mia Felić, magistra sociologije te magistra etnologije i antropologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 11.03.2021 08:45

Emisija 11.03.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o emocijskim aspektima primjene teorije recepcije koja u središte proučavanja postavlja čitatelja u odnosu na autora i književno djelo. Temeljno polazište teorije recepcije sadržano je u mišljenju da bi se cjelokupno proučavanje povijesti književnosti trebalo orijentirati prema čitatelju kao glavnom akteru književne komunikacije. Uz ostalo objašnjavamo termine "obzor očekivanja" i "mjesto neodređenosti" te govorimo o narativnoj komunikaciji na unutartekstualnoj i izvantekstualnoj razini. Obrazlažemo i na primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti pokazujemo kako recepcija emocija i njihovo razumijevanje utječu na razumijevanje čitateljeva vlastitog emocionalnog života. Gošća je Nina Lekić, magistra edukacije kroatologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 04.03.2021 08:45

Emisija 04.03.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o području umjetne inteligencije, pri čemu njezinu sve veću pojavnost odnosno primjenu razmatramo s filozofsko-teološkoga gledišta. Dohvaćamo se onto-antropoloških i etičkih izazova u suvremenim inženjerskim i socijalnim pothvatima unutar kojih dostojanstvo i sigurnost ljudske osobe mogu biti dovedeni u pitanje, relativizirani i zanijekani. Objašnjavamo u kojem je smislu narav ljudske osobe dinamička zakonitost prema kojoj se utvrđuje odrednica "biti osoba", a posljedično i njezina pravna i etička zaštita. Nastojimo obuhvatno, višeaspektno i kritički govoriti o opasnostima i dalekosežnosti posljedica koje bi mogle nastati ako se pojavnost umjetne inteligencije ne bi vrednovala, regulirala i primjenjivala odgovorno. Gost je dr. sc. Mislav Kutleša s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 25.02.2021 08:45

Emisija 25.02.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o projektu "CRO Laudato si' - O brizi za naš dom", koji je pokrenulo Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu u suradnji s Franjevačkim svjetovnim redom. Govorimo o pozivu na "ekološko obraćenje", tj. na promjenu načina razmišljanja koja čovjeka i njegovo društvo treba potaknuti na djelatnu brigu o svemu stvorenome, bilo živom bilo neživom, na vođenje dijaloga s drugim članovima ljudske zajednice te na uviđanje čvrste povezanosti ekoloških i društvenih problema u svijetu. Objašnjavamo kako je i zašto projekt "CRO Laudato si'" nastao, čime je nadahnut, koja su njegova načela, koji su mu glavni ciljevi, tko je u njegovu provedbu uključen i tko se može uključiti. Naposljetku odgovaramo na pitanje gdje se nalazimo danas, pet godina nakon enciklike "Laudato si'" pape Franje. Gošća je dr. sc. Miriam Mary Brgles s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 18.02.2021 08:45

Emisija 18.02.2021.

Razgovaramo o promjenama u navijačkoj skupini "Bad Blue Boys" nastalima tijekom posljednjih desetak godina zbog sukoba s Upravom GNK Dinamo. Posebno se osvrćemo na dinamiku odnosâ koja se proučava u sklopu koncepta političke neparticipacije i djelovanja kroz civilno društvo te u sklopu globalnoga pokreta "Against modern football". Riječ je o zanimljivu fenomenu očitovanu u pomaku od tzv. političke apolitičnosti koja se razmatrala u kontekstu neparticipacije i koja je naposljetku utjecala na pojavu participacije kroz sferu civilnog društva. Analiziramo metodologiju istraživanja primijenjenu u intervjuima s navijačima Dinama. Na kraju govorimo o najznačajnijem projektu proizišlom iz nastalih promjena, a to je projekt "Futsal Dinamo" koji se u kombinaciji s elementnom nostalgije iskazuje kao novina među pripadnicima "Bad Blue Boysa". Gošća je magistra sociologije Matea Milak iz Instituta "Ivo Pilar" u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 11.02.2021 08:45

Emisija 11.02.2021.

U emisiji razgovaramo o sekularizmu, odvojenosti države i Crkve, o mjestu i ulozi Crkve u demokratskim i otvorenim civilnim društvima te njezinu dijalogu sa svijetom u kojemu živi. Razjašnjavamo razlike između sekularizma i sekularnosti, nakon čega tražimo odgovore na pitanja smije li i treba li Crkva biti uključena u društvena i politička zbivanja, u kojim je slučajevima Crkva pozvana ulaziti u javnu raspravu, kako Crkva treba doprinositi zaštiti zajedničkoga dobra. Govorimo o "strukturi grijeha" i "grijehu struktura", o tome što kaže Evanđelje o Crkvi i njezinu odnosu prema politici i političkoj vlasti. Ne govorimo samo o Katoličkoj Crkvi nego diskurs proširujemo na pripadnike drugih crkava i vjerskih zajednica. Naposljetku se dohvaćamo misije Crkve i njezina odnosa prema vremenitim stvarnostima. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 04.02.2021 08:45

Emisija 04.02.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o jednome od najvećih, najdubljih i najdalekosežnijih mislitelja u cjelokupnoj povijesti filozofije - Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelu. U povodu 250. obljetnice njegova rođenja i 190. godišnjice smrti tematiziramo kršćanske korijene Hegelova liberalizma. Dohvaćamo se Hegelovih stajališta o svjetskoj povijesti, o Sokratu i Isusu, o Francuskoj građanskoj revoluciji, zatim govorimo o tome kako su Hegelov odnos prema Francuskoj revoluciji i liberalizmu prosuđivali neki suvremeni mislitelji tijekom 20. stoljeća do danas. Naposljetku nudimo odgovor na pitanje zašto je Hegel filozof koji ne samo da ima što reći današnjemu čovjeku nego je mjerodavan i smjerokazan za buduća vremena. Gost je prof. dr. Jure Zovko iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 28.01.2021 08:45

Emisija 28.01.2021.

Razgovaramo o dovršetku velikoga i višegodišnjega izdavačkog pothvata Instituta za filozofiju u Zagrebu: objavljivanja "Peripatetičkih rasprava" Frane Petrića, koje će se u konačnici sastojati od osam knjiga. Tematiziramo hrvatsku filozofiju kao glavno područje istraživanja u Institutu, govorimo o ulozi i djelovanju ove znanstvene ustanove u njezinoj polustoljetnoj prošlosti i danas, osvrćemo se na najznačajnije hrvatske filozofe u razdoblju od 12. stoljeća do suvremenosti, na prepoznatljivost i vrednovanje hrvatske filozofije u svijetu, na istraživanje povijesti hrvatskih filozofkinja, govorimo o podjeli na analitičku i kontinentalnu filozofiju i o brojnim drugim temama. Gosti su dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Luka Boršić, prethodni i sadašnji ravnatelj Instituta za filozofiju. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 21.01.2021 08:45

Emisija 21.01.2021.

Razgovaramo o knjizi "12 pisama: pedagoško-didaktički pristup filozofiji". Riječ je o svojevrsnome uvodu u filozofiju koji se usredotočuje na temeljne zamisli, pojmove, analize i argumente dvanaest glasovitih filozofa u razdoblju od antike do suvremenoga doba, nudeći mnoštvo poticaja i uvodeći u različita filozofska pitanja i raznolike pristupe u potrazi za odgovorima. Po brojnim se osobitostima ova knjiga razlikuje od uvodâ u filozofiju koje su napisali hrvatski autori, bilo da je riječ o općim uvodima, bilo o stručnim udžbenicima. Govorimo o knjizi u kojoj se pedagoško-didaktička sredstva ne otkrivaju odjednom, nego postupno, pri čemu su uključene tablice, ilustracije i akrostihovi kao mnemotehnička pomagala. Emisija nas upoznaje s osobitim pedagoško-didaktičkim pristupom filozofiji i filozofima. Gost je Stjepan Mihovil Blažević, magistar filozofije i religiologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 14.01.2021 08:45

Emisija 14.01.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o populizmu u kontekstu hrvatskoga društva s posebnim osvrtom na rezultate istraživanja o tome društvenom fenomenu među mladima, konkretno među studentskom populacijom, od koje se očekuje da bude nositelj društvenoga razvoja. Posrijedi je znanstveni pristup populizmu koji se temelji na analizama pojavnih oblika populizma te pronalaženju zajedničkih obilježja, uzroka i posljedica njegove pojave i jačanja. S obzirom na okolnost da su za istraživanje sklonosti populizmu mediji, kao oblikovatelji javnoga mišljenja, među najvažnijim izvorima relevantnih spoznaja, pozornost posvećujemo odnosu upotrebe dnevnoinformativnih portala i prihvaćanja općeg, lijevog i desnog populizma kod studenata Sveučilišta u Zagrebu. Gošća je dr. sc. Mateja Plenković s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 31.12.2020 08:45

Emisija 31.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o zastupljenosti vještina kritičkoga mišljenja u ishodima učenja međupredmetnih tema. Vrijeme u kojemu živimo traži od pojedinca različite kompetencije koje će mu omogućiti kvalitetnije djelovanje u svim aspektima života. Jedna je od tih kompetencija i kritičko mišljenje koje uključuje niz različitih vještina, poput rješavanja problema, donošenja odluka, argumentiranoga zaključivanja i vrednovanja na temelju kriterija. Budući da se kritičko mišljenje često smatra jednom od ključnih kompetencija za život i rad u 21. stoljeću, ne čudi da se važnost razvijanja kritičkoga mišljenja posebno ističe kada je riječ o odgojno-obrazovnome djelovanju. U emisiji iznosimo podatke, na temelju analize ishodâ učenja, koje se vještine kritičkoga mišljenja i u kojoj mjeri potiču međupredmetnim temama. Gošća je dr. sc. Rona Bušljeta Kardum s Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 24.12.2020 08:45

Emisija 24.12.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" predstavljamo novu knjigu Anđelka Milardovića naslovljenu "Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu". Govorimo o epistemologiji ili teoriji znanja i njezinoj uporabi u politologiji, o Mannheimovoj sociologiji znanja, o znanju o politici u eksplikaciji povijesti civilizacija, o vezi Mediterana i znanja o politici, o ideji republike i atlantskome republikanizmu. Posebnu pozornost pridajemo kontinuitetu znanja o politici. Zatim je riječ o povijesti hrvatske politologije, o specifičnim okolnostima nastanka i razvoja modernoga znanstvenog pristupa politici, političkome mišljenju i sferi političkoga djelovanja u Hrvatskoj tijekom proteklih stoljeća i danas. Gosti su prof. dr. Anđelko Milardović i izv. prof. dr. Marita Brčić Kuljiš. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Sljedeća emitiranja

Četvrtak, 20.05.2021. 08:45 - 09:30

Četvrtak, 27.05.2021. 08:45 - 09:30

Poslušajte

Emisija 13.05.2021.
Četvrtak, 13.05.2021 08:45

Emisija 06.05.2021.
Četvrtak, 06.05.2021 08:45

Emisija 29.04.2021.
Četvrtak, 29.04.2021 08:45

Emisija 22.04.2021.
Četvrtak, 22.04.2021 08:45