Četiri tisuće maturanata pisalo probnu maturu

Četiri tisuće maturanata pisalo probnu maturu

Foto: Algebra

Više od 4000 hrvatskih maturanata pristupilo je probnim testiranjima i provjeri znanja što ga je, drugu godinu, provelo Otvoreno učilište Algebra. Rješenja zadataka s probnog ispita uskoro će, u video formatu, biti dostupna svim maturantima.

Probni testovi za maturu pisali su se u Zagrebu (više od 2000 polaznika), Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Puli, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku i Kutini, i to iz tri predmeta: matematike, hrvatskoga i engleskoga jezika te na dvije razine znanja, što su učenici samostalno birali u prijavi na probno testiranje. Probni ispiti pisani su po poznatim pravilima državne mature. Izuzetak je bilo tek prilagođeno vrijeme rješavanja pojedinih ispita u skladu s brojem zadataka kao i izostanak pisanja eseja iz hrvatskoga i engleskoga jezika. To je maturantima dalo priliku da osjete kako će ispit stvarno izgledati.

Za razliku od prošle godine, ove će maturanti moći provjeriti jesu li dobro riješili svoje zadatke gledajući videopriloge koji će biti dostupni i svim ostalim maturantima koji se spremaju za državnu maturu. Videopriloge priprema iskusna ekipa predavača i profesora, primjerice Toni Milun, među učenicima vrlo popularan profesor matematike.

Nakon obrade svih probnih ispita i analize rezultata, Otvoreno učilište Algebra objavit će prosječne rezultate ove generacije maturanata, po predmetima, pa ćemo ih moći uspoređivati s prošlogodišnjim.

Komentari