Dječji odjel "Stribor" ponovno otvorio vrata: novi raspored i oznake knjiga

Dječji odjel "Stribor" ponovno otvorio vrata: novi raspored i oznake knjiga Dječji odjel "Stribor" ponovno otvorio vrata: novi raspored i oznake knjiga
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka

Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka

Dječji odjel "Stribor" Gradske knjižnice Rijeka danas je ponovno otvorio vrata. Srpanj je iskorišten kako bi se u knjižnici sve prilagodilo za život u budućoj Dječjoj kući u Benčiću. Novi je raspored knjiga i način označavanja za smještaj određene građe na policama.

Po novome je književnost za djecu i mlade razmještena po temama i žanrovima. Od danas do rujna Dječji odjel "Stribor" radi prema ljetnome radnom vremenu: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 14 sati, utorkom i četvrtkom od 13:30 do 19:30, a subotom od 8 do 13 sati.

Evo što nam je rekla knjižničarka Andrea Silić Švonja:

Silić Švonja o novostima u Striboru, pripremila Olivera Vinković

Komentari