Dobrović: treba povećati efikasnost Marišćine!

Dobrović: treba povećati efikasnost Marišćine! Dobrović: treba povećati efikasnost Marišćine!
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka

Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka

Koncept Centra za gospodarenje otpadom Maršćina nije posve u skladu s načelima kružnog gospodarstva što ga zagovara Europska unija. No, sustav je modularan te ga je moguće poboljšati, rekao je danas na Marišćini ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović obišao je danas Centar za gosporadenje otpadom Marišćina, prvi takav u Hrvatskoj i većim dijelom igrađen novcima Europske unije. Tom se prigodom sastao s čelnim ljudima Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke da bi pokušali dogovoriti strategiju pobojšanja sustava koji je pokazao i svoje loše strane. Centar, koji je još uvijek u probnom radu, u redovan rad trebao bi u travnju ili svibnju, najavio je Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

Ministar Dobrović dodao je da taj sustav nije u skladu s današnjom europskom politikom u pogledu gospodarenja otpadom gdje se traži resursna efikasnost. Sada se izvlači tek pet posto materijala za recikliranje, a 30 posto završi kao gorivo iz otpada. Ako ovaj sustav usporedimo sa spalionicom on mora kontinuirano raditi s visokim stupnjem kapacitiranosti, tumači ministar i zaključuje: "Dakle, ako se popravi kvaliteta ulaza u smislu smanjenog udjela bio razgradivog otpada, sa smanjenim udjelom opasnih tvari, onda će se i kvaliteta rada na ovom objektu popraviti."

Prekasno je raditi prekrajanja u konceptu, dodao je Dobrović, ali se puno može postići kvalitetnim prikupljanjem i odvajanjem otpada te podizanjem svijesti građana. Članovima Eko stožera Marišćina ministar je poručio da zdravlje građana nije ugroženo, iako je sustav mogao biti kvalitetniji. No, kako je prvi u Hrvatskoj tako ipak treba čestitati jer je izgradnja održivog sustava gospodarenja otpadom doista interes svih građana, poručio je ministar Slaven Dobrović.

Poslušajte što smo zabilježili na Marišćini te pročitajte reakciju Kroznog eko stožera:

Komentari