Grad Rijeka: pet milijuna kuna za zdravstvene i socijalne programe ustanova

Grad Rijeka: pet milijuna kuna za zdravstvene i socijalne programe ustanova

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Grad Rijeka potpisao je u četvrtak s dvanaest ustanova iz Rijeke ugovore o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, a ukupna vrijednost im je oko pet milijuna kuna.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da je Rijeka prepoznatljiva po izdvajanju za zdravstvene i socijalne programe iznad standarda. "Ostajemo otvoreni i za nove prijedloge i programe iz ovog područja", dodao je.

Najveći pojedinačni iznos dobilo je riječko Gradskog društvo Crvenoga križa: 2,53 milijuna kuna i to za djelovanje pučke kuhinje, financiranje programa traženja, troškova usluga smještaja i prehrane u Domu Crvenoga križa, tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskoga vanjskog defibrilatora i druge namjene.

Dom za starije osobe "Kantrida" dobio je 860 tisuća kuna za financiranje programa pomoći i njege u kući te za financiranje klubova za starije osobe. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije dobio je 770 tisuća kuna za financiranje programa palijativne skrbi, centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, programa grupe za potporu dojenja, tečaja za trudnice i savjetovališta za dojenje.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije pomaže se s 245 tisuća kuna za program treninga životnih vještina, program praćenja vrsta i koncentracije peluda u zraku te centra za mlade. Hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić" dobio je 200 tisuća kuna za svoju redovitu djelatnost.

Manje iznose, od 105 tisuća kuna do 20 tisuća kuna, dobili su: Sveučilište u Rijeci, Dom za odrasle osobe "Turnić", KBC Rijeka, Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj", Medicinski fakultet u Rijeci i Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" i ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić.

Osim toga, kako je rečeno, Grad Rijeka ove godine za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje provode udruge namjerava izdvojiti dodatnih 3,7 milijuna kuna. U posljednjih pet godina iz gradskog proračuna za te je programe i projekte potrošeno oko 42,3 milijuna kuna.

Komentari