Grad Rijeka u prvih 6 mjeseci s viškom prihoda većim od 100 milijuna kuna

Grad Rijeka u prvih 6 mjeseci s viškom prihoda većim od 100 milijuna kuna

Foto: Grad Rijeka

Ukupni proračunski prihodi i primici Grada Rijeke za prvih 6 mjeseci iznose nešto više od 488 milijuna 553 tisuće kuna tj. 41% godišnjeg plana, dok su rashodi i izdaci iznosili nešto više od 386 i pol milijuna kuna tj. 33% godišnjeg plana, vijesti su s današnjeg gradonačelnikovog kolegija.

Grad Rijeka će u novoj pedagoškoj godini sufinancirati sve vrtiće privatnih osnivača koji su se javili na gradski natječaj, rekla je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj. Različiti su iznosi kojim se ti vrtići sufinaicraju no cilj je da roditelji ne participiraju iznosom većim od 720 kuna.

Nominalno je ostvaren višak prihoda u iznosu većem od 100 milijuna kuna, rekao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Na ostvarenje viška prihoda proračunskih sredstava u najvećoj mjeri je utjecalo ostvarenje namjenskih prihoda, pri čemu je najznačajniji prihod ostvaren po osnovi Sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, a značajno je i ostvarenje prihoda od pomoći iz Europskih fondova po osnovi sufinanciranja velikih gradskih projekata kod kojih će se dinamika realizacije intenzivirati u drugom dijelu godine.

Četvrtu godinu za redom, koristeći europski novac te dijelom novcem iz proračuna Grad Rijeka je učenicima s posebnim potrebama ove godine osigurao šezdeset i jednog pomoćnika u nastavi. Povlačenje europskog novca iz socijalnog fonda velika je pomoć s obzirom na to da je pomagače u nastavi godinama prije toga Grad financirao isključivo iz proračuna.

Riječ je o sljedećim ekonomskim okolnostima i poslovnim događajima koji su najznačajnije obilježili izvršenje proračuna u prvom polugodištu 2019. godine. U prvom polugodištu 2019. godine Grad je ostvario prihod u iznosu od 49.171.131 kuna po osnovi Sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina. U prvih 6 mjeseci je zabilježeno veće ostvarenje prihoda od pomoći i poreznih prihoda. Prihodi od pomoći su ostvareni s povećanjem od 12 milijuna kuna, a porezni prihodi s povećanjem od 14,6 mil. kuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najznačajnije obilježje proračuna u posljednjih nekoliko godina je investicijski ciklus kojim dominiraju dva područja: ulaganja u kulturnu infrastrukturu i ulaganja uenergetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Ulaganja u kulturnu infrastrukturu uključuju projekt revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka te pripadajućih javnih površina, kao i dovršetak uređenja Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda Galeb. Zbog složene procedure postupaka javne nabave usporena je planirana dinamika početka radova kod pojedinih projekata te će se oni intenzivirati u drugom dijelu godine i u idućoj 2020. godini.

Samo prihodi od poreza i prireza na dohodak u pororačunu Grada Rijeke planirani su u iznosu od gotovo 324 milijuna kuna, a već u prvih 6 mjeseci ostvareni su u iznosu većem od 58% godišnjeg plana. "Povećanje primitaka od poreza na dohodak znači da se ili povećao broj zaposlenih ili su porasle plaće odnosno i jedno i drugo", rekao je danas riječki gradonačlnik Vojko Obersnel komentiravši šestomjsečno izvršenje proračuna. Pri tom je izrazio bojazan ustvrdivši da svaki put kad se prihod od poreza ustabili, Vlada donese neku novu reformu na teret lokalne samouprave kojoj je glavni prihod od poreza na dohodak. Poslušajte izjave:

Sanda Sušanj: Roditelj ne bi smio plaćati više od 720 kuna, pripremila Lea Domijan Fišter

Sanda Sušanj o pomoćnicima u nastavi, pripremila Lea Domijan Fišter

Vojko Obersnel: Ovaj novac ne znači da imamo novca za razbacivanje, pripremila Lea Domijan Fišter

Vojko Obersnel o najavljenoj poreznoj refrmi, pripremila Lea Domijan Fišter

Komentari