Grad Vrbovsko usvojio dosad najveći proračun

Grad Vrbovsko usvojio dosad najveći proračun

Grad Vrbovsko (Foto: Pixsell)

Gradsko vijeće u Vrbovskom sinoć je usvojilo najveći proračun u povijesti Grada, čiji su prihodi za iduću godinu planirani na oko 63 milijuna kuna. Gradonačelnik Dražen Mufić ocijenio je kako se radi o dosad najkvalitetnijem proračunu s nizom razvojno značajnih obilježja.

Gradonačelnikova ocjena proizlazi iz činjenici da su u takav prihodovni plan uključeni i oni projekti čija će izvedba trajati nekoliko godina, te će biti poticani europskim i drugim fondovima. Nizom amandmana, ali sa 6 protivnih glasova tijekom izjašnjavanja spomenutu su gradonačelnikovu ocjenu na trenutke žustro osporavali vijećnici oporbe.

Oporba, između ostalog, smatra da s većim proračunskim ulaganjima treba subvencionirati nabavu školskih potrepština učenika i energetsku obnovu škole u Severinu na Kupi, a nekoliko se primjedbi odnosilo i na način raspodjele novca korisnicima proračuna.

Komentari