Gradski Odbor za kulturu o lansirnoj rampi, novom intendantu i zaduživanju

Gradski Odbor za kulturu o lansirnoj rampi, novom intendantu i zaduživanju

Foto: Gloria Fabijanić Jelović / HRT - Radio Rijeka

Odbor za kulturu grada Rijeke zaključio je da je rekonstrukcija lansirne rampe za torpeda u Rijeci kojoj se urušio drveni krov - preskupa - oko 22 milijuna kuna. Podsjetimo, europski fondovi iskorišteni su za Palaču šećerane i brod Galeb.

Ne preostaje drugo osim da se u sprezi Lučke uprave i konzervatorskog odjela u Rijeci, pokuša spasiti rampu redovnim saniranjem, dok se možda ne javi neki privatni poduzetnik koji bi preuzeo brigu o očuvanju i restauraciji rampe.

Odbor je podržao i odluku Kazališnog vijeća da se za intendanta javio samo Marin Blažević, o čemu je izvijestio predsjednik Kazališnog vijeća, Nenad Šegvić. "Stigla je samo jedan prijava gospodina Marina Blaževića. To je program četverogodišnjeg plana rada kazališta i mislimo da je iscrpno i detaljno razrađen te realističan i izvediv u kontekstu postojećih resursa", izjavio je Šegvić.

Pitanje novog zaduživanja Grada Rijeke za obnovu Palače šećerane i broda Galeb u visini od 44 milijuna kuna objasnili su Ivan Šarar pročelnik Odjela za kulturu i Ante Mađarić iz gradskog odjela za financije.

"Radi se o dugoročnom kreditu u kunama bez valutne klauzule, a time smo izbjegli i valutni i kamatni rizik. Rok otplate je deset godina, kamatna stopa je fiksna godišnja i iznosi 1,25%", pojasnio je Mađarić. "Naravno da je to novo opterećenje za porezne obveznike, ali druga opcija je neprovođenje projekta što znači vraćanje 69 milijuna kuna", rekao je Šarar. 

Ivan Šarar je dodao kako je rok provedbe 14 mjeseci i kako očekuje, ako ne bude nekih problema, da bi sve moglo biti završeno u studenom ili prosincu 2020. godine. Gradski Odbor za kulturu je glasovanjem zaključio da ne predlaže novo zaduživanje.

 

Sjednica odbora za kulturu, pripremila Gloria Fabijanić Jelović

Komentari