HNS: Koncesionar bi morao izgraditi preostale autoceste

HNS: Koncesionar bi morao izgraditi preostale autoceste

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Davanje autocesta u koncesiju je neizbježno, ali koncesionar bi se morao obvezati da će izgraditi preostalih 110 kilometara autocesta, posebno dionicu Rijeka-Žuta Lokva, stav je HNS-a Primorja, Istre i Like.

Hrvatske autoceste duguju četiri milijarde eura, pa je jedini način da se taj javni dug podmiri monetizacija kroz dodjelu koncesije za upravljanje i održavanje autocesta na rok od 30 do 50 godina. Monetizaciju podržava i HNS Primorja, Istre i Like, uz napomenu da sadašnja mreža autocesta od 1024 kilometra nije gotova, pa bi se koncesionar trebao obvezati na daljnji razvoj, kaže Juraj Bukša, predsjednik riječkog HNS-a.

Krčki most je u cijelosti isplaćen i trebao bi se izuzeti iz davanja u koncesiju te ostaviti da njime upravlja Autocesta Rijeka – Zagreb. Ističu da je taj most jedini koji se još uvijek naplaćuje, a to bi, smatraju, trebalo ukinuti jer je most u cijelosti isplaćen.

Davanjem autocesta u koncesiju neminovno će doći i do smanjenja broja zaposlenih, kojih je u Europi 1,8 po kilometru, dok ih je kod nas nešto više, upozorava HNS. Javlja Jelena Butković:

Komentari