Informatika samo projekt - pola riječkih osnovaca misli drukčije

Informatika samo projekt - pola riječkih osnovaca misli drukčije

Foto: Marko Jurinec / Pixsell

Učenje informatike od prvog do četvrtog razreda u hrvatskim osnovnim školama još je uvijek nadstandard, nije dio osnovnoškolskog kurikuluma! Grad Rijeka će i ove školske godine sufinancirati učenje informatike, no dio će morati participirati roditelji, rečeno je na kolegiju gradonačelnika.

Zato što je nadstandard, informatika još uvijek spada pod, zakonom neobvezujuću, proračunsku stavku lokalne samuprave koja se zove "šire javne potrebe u školstvu". Za rano učenje informatike je u Rijeci iskazan velik interes, pa je njime obuhvaćeno tek nešto više od polovice školske djece, a provodi se u 18 osnovnih škola. Grad će za rano učenje informatike, u ovoj školskoj godini, osigurati 313.425 kn proračunskog novca, a ostatak će participirati roditelji. 

U Gradu Rijeci postoji volja za podupiranjem raznovrsnih programa i projekata za djecu i mlade, iako za to ne postoji zakonska obveza, rekla je na kolegiju gradonačelnika resorna pročelnica Sanda Sušanj. Stoga će i ove godine, uz redovni obrazovni program, financirati neke programe koji djeci pomažu savladavati opće znanje te potiču kreativnost ili darovitost. Uz e-učionice i Liado za darovite matematičare i likovnjake, obradu drva i euritmiju u Waldorfskoj školi, sufinancirat će i marendu u Centru za odgoj i obrazovanje. 

Spomenutim širim javnim potrebama u osnovnome školstvu mogu se dodat i projekti Moja Rijeka i Rijeka Pliva te sufinanciranje produženog i cjelodnevnog boravka za što Grad izdvaja više od 800 tisuća kuna. Odjel gradske uprave za školstvo dobio je zadatak da za iduću školsku godinu pripremi projekt građanskog odgoja - dok i to jednom ne postane sastavni dio osnovnoškolskog kurikuluma. Bi li informatika već jednom trebala postati jednakovrijedna hrvatskom i matematici? Poslušajte: 

Komentari