Jadranski župani zajedno protiv mogućeg gubitka prihoda

Jadranski župani zajedno protiv mogućeg gubitka prihoda

Prijedlogom novog Zakona jadranske županije gube 40 milijuna kuna (Foto: Wikipedia)

Jadranski župani, uz podršku Hrvatske zajednice županija, uputili su danas Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture primjedbe na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, jer bi novim zakonom jadranske županije izgubile do 40 milijuna kuna prihoda.

Novim prijedlogom zakona, što bi se početkom iduće godine trebao naći u Saboru, predviđa se da županije i dalje upravljaju pomorskim dobrom, no dio dosadašnjih sredstava bi se preusmjerio u državni proračun, priopćila je Hrvatska zajednice županija. Time bi jadranske županije izgubile i do 40 milijuna kuna prihoda, jer od dosadašnjih 33 posto prihoda od koncesija županiji ostaje 20 posto, uz daljnju obvezu sanacije pomorskog dobra, a 100 posto od naknada za korištenje pomorskog dobra, oko 20 milijuna kuna, u cijelosti odlazi u državni proračun.

Primjerice, bez sredstava od koncesije Primorsko-goranska županija ostaje bez 5 milijuna kuna, Istarska županija 2,5 milijuna kuna, Zadarska 2,2 milijuna kuna, Šibensko-kninska 1,7 milijuna kuna, Splitsko-dalmatinska 3 milijuna kuna, te Dubrovačko-neretvanska 2,6 milijuna kuna.

Budući da dosadašnji model upravljanja daje dobre rezultate, predstavnicima jadranskih županija je neprihvatljivo da prihodi od pomorskog dobra nisu više u nadležnosti lokalnih jedinica na čijem se području pomorsko dobro nalazi. Novi prijedlog je lošiji od prethodnog, na kojeg smo također imali brojne primjedbe, jer se radi o neopravdanom razvlašćivanju županija, rekao je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić

''Županije su kvalitetno upravljale i štitile pomorsko dobro, vodeći računa o lokalnim interesima, a svaka županija imala je jedinstvenu politiku na cijelom području pomorskog dobra'', istaknuo je šibensko-kninski župan Goran Pauk. On ne vidi smisla u centralizaciji sredstava od pomorskog dobra u državni proračun, jer sredstva treba rasporediti tamo gdje su nastala, na području županije. Rušenje sustava koji funkcionira za sve je jadranske županije neprihvatljivo, poručuje Pauk.

Komentari