Jasminka Ledić: Zašto treba slijediti europske politike u obrazovanju?!

Jasminka Ledić: Zašto treba slijediti europske politike u obrazovanju?!

dr. Ledić u radnom okruženju (Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka)

Za kraj akademske godine: godišnju Nagradu Grada Rijeke za doprinos unapređenju visokoga obrazovanja i promicanje europske dimenzije u obrazovanju dobila je Jasminka Ledić s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Među ovogodišnjim dobitnicima nagrada Grada Rijeke dva su predstavnika akademske zajednice. Zlatnu plaketu Grb Grada Rijeke dobila je Zaklada Sveučilišta u Rijeci za dugogodišnje promicanje filantropije i doprinos razvoju riječke sveučilišne zajednice te potporu lokalnoj zajednici stvaranjem društva znanja. 

Dobitnica godišnje Nagrade Grada Rijeke za doprinos unapređenju visokoga obrazovanja i promicanje europske dimenzije u obrazovanju je Jasminka Ledić s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Nagradu je dobila na prijedlog Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas.

Jasminka Ledić ove godine dobila je i nagradu Filozofskog fakulteta u Rijeci za znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti za sveobuhvatan doprinos razvoju pedagoške znanosti.

Godišnja nagrada grada dodjeljuje se za rad u protekle dvije godine, ali projekt u kojem je s timom istraživala europsku dimenziju u obrazovanju traje od, podsjetile smo se, 2013. godine. Naime, polazeći od pretpostavke da bismo se kao članica Europske unije trebali ponašati i u obrazovanju, istraživački projekt dr. Ledić i njenog tima pokušao je utvrditi koliko različiti dionici odgojno-obrazovnog procesa u Hrvatskoj znaju o obrazovnim politikama EU, a koliko o nacionalnoj. 

Zanimljiv je paradoks da više znaju o europskoj ideji kamo bi obrazovanje trebalo ići i što EU želi promovirati, nego o nacionalnim ciljevima odgoja i obrazovanja - nema pravog konsenzusa oko toga kamo bi hrvatsko obrazovanje trebalo ići. Jedna od posljedica je konzervativizam mladih, njihova nesklonost prema novome.

Za istraživače europske dimenzije u obrazovanju nema dileme: velike mogućnosti otvara priključivanje europskim politikama u obrazovanju. Dobro je cijeniti europske politike i prilagoditi ih sebi koliko god se može, vjeruje dr. Ledić. Poslušajte više:

Jasminka Ledić: Europska dimenzija u obrazovanju, pripremila Tatjana Sandalj

Komentari