Kad se dogode leta Vlasta Sušanj Kapićeva napiše zbirku "Krunica od versi"

Kad se dogode leta Vlasta Sušanj Kapićeva napiše zbirku "Krunica od versi"

Foto: Lucija Fanton / HRT - Radio Rijeka

Još jedna nova pjesnička knjiga bila je dobar povod za razgovor u programu Radio Rijeke. Na nedeljnemu obedu bila je Vlasta Sušanj Kapićeva, a sobun je prnesla libar "Krunica od versi" kome su inspiracija bile - rožice.

Kako je bilo nekad i kako je sad bilo rast, živet, gledat okol sebe i živet versi... govorila je Vlasta Sušanj Kapićeva koja je trag ostavila i u programu Radio Rijeke sudjelujući u snimanju i kreirajući emisije "S primorske poneštrice" i "Judi i užanci".

Kako su i o čen se ćakulali Mario i Vlasta i ke su versi čitali, poslušajte:

Na obedu: Vlasta Sušanj Kapićeva, pripremio Mario Lipovšek

Komentari