Kako prstenovati pticu?

Kako prstenovati pticu?

Prstenovanje žutoglavog kraljića (Foto: Nataša Papić Krešić / HRT Rijeka)

Na lokvi Rovozna u Parku prirode Učka do 5. listopada traje ornitološki kamp. Akciju prstenovanja ptica na jesenskoj migraciji organizira Javna ustanova ''Park prirode Učka'' u suradnji s ornitolozima Udruge za biološka istraživanja - BIOM. A danas su ugostili liburnijske osnovnoškolce i novinare.

Ptice se prstenuju aluminijskim ili plastičnim prstenjem, a na svakom je ugraviran jedinstven broj. Prije puštanja svakoj se ptici određuje vrsta, spol, starost, masa i veličina, a nakon prstenovanja, odmah ih puštaju na slobodu, na mjestu gdje su ulovljene.

Na južnom dijelu Učke, u netaknutoj prirodi, ornitolozi Udruge za biološka istraživanja - BIOM prikupljaju brojne podatke o putovima migracija ptica na ovom području. Ornitološki kamp na lokvi Rovozna održava se već deset godina, a svi koji žele vidjeti kako se prstenuju ptice su dobrodošli. Danas je u kampu bila i Marijana Smokvina: 

Komentari