Klaster konkurentnosti pomorske industrije - za zajedničke rezultate

Klaster konkurentnosti pomorske industrije - za zajedničke rezultate

Foto: Pixsell

Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije MarC, koji je u dvije godine od osnutka okupio 30 članica, predstavljen je u četvrtak u riječkoj Jadroliniji. Članovi klastera su domaća brodogradilišta, brodari, razvojne agencije, fakulteti, nautičke tvrtke, gradovi, komore, udruge i drugi.

Predsjednik Upravnog odbora klastera Tomislav Uroda rekao je da je cilj klastera, čije je sjedište u Ministratsvu gospodarstva, razvitak pomorskog sektora u deset koraka, od umrežavanja javnih, privatnih i znastvenih institucija, preko korištenja nepovratnog novca i EU fondova, do, primjerice, lobiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini Europske unije.

Klaster je osnovan sa željom da postane krovna organizacija pomorske industrije u Hrvatskoj, a prednosti članstva su, kako je rečeno, aktivno sudjelovanje u donošenju sektorskih strategija i planova, mogućnost prijave projekata od nacionalnog interesa, ostvarivanje novih poslovnih veza i drugo.

Na prezentaciji je najavljen osnutak centra kompetencija za unaprjeđenje u brodograđevnoj industriji (CEKOM) čiji će osnivač biti Grad Rijeka, a partneri fakulteti, tvrtke i drugi. Predsjednik Uprave JadrolinijeAlan Klanac izvijestio je da je izrađena strategija razvoja toga najvećega domaćeg putničkog brodara, koja predviđa i širenje flote, te je najavio da će taj dokument uskoro biti predstavljen javnosti.

Komentari