Klinički bolnički centar Rijeka nabavio prijeko potreban uređaj

Klinički bolnički centar Rijeka nabavio prijeko potreban uređaj

Foto: KBC Rijeka

KBC Rijeka nabavila najsuvremeniji uređaj za 24-satnu pHmetriju s impedanzom koji će biti korišten na Klinici za pedijatriju. Njime će se uvelike pomoći pri dijagnostici bolesti jednjaka u djece i adolescenata. Uređaj je nabavljen zahvaljujući donaciji tvrtke Ina.

"Nabavom 24 satnog pHmetra osigurana je kvalitetna skrb za najmlađe pacijente čime će se unaprijediti dijagnostika bolesti probavnog sustava. Ovim putem omogućit će se precizna dijagnostika i ispravno liječenje uzroka smetnji", rekao je prof. dr. Goran Palčevski, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju, endokrinologiju i nefrologiju.

"Sofisticirana oprema omogućit će učinkovit rad zdravstvenih djelatnika te kontinuitet unaprjeđenja usluga u liječenju pacijenata dječje dobi", istaknula je prof. dr. Jelena Roganović, predstojnica Klinike za pedijatriju.

"Pomagati zajednici u kojoj poslujemo nije samo naša dužnost, već i potreba, a posebno smo osjetljivi na one koji su najranjiviji. Tako smo i ovaj put odlučili donirati sredstva našim dugogodišnjim prijateljima u KBC-u Rijeka", izjavio je Goran Pleše, operativni direktor Rafinerija i marketinga.

Komentari