Komadina najavljuje upravni spor zbog plutajućega LNG-a

Komadina najavljuje upravni spor zbog plutajućega LNG-a

Foto: Neva Funčić / Radio Rijeka

Primorsko goranski župan Zlatko Komadina najavio je pokretanje upravnog spora protiv rješenja da je projekt plutajućeg LNG terminala prihvatljiv za okoliš. Rekao je i kako se posebnim zakonom o terminalu za ukapljeni plin preskaču javni natječaji i lokacijske dozvole.

"Kakve to zakone u Hrvatskoj imamo, kada jednim zakonom suspendiramo odredbe ti zakona? Govorim o Lex LNG-u", rekao je Komadina te dodao da su predočili i nove dokumente i nove argumente u korist kopnenog LNG terminala.

Ističe rok za legalizaciju!
Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina istječe 30. lipnja, iako je produžen prošle godine, upozorila je Koraljka Vahtar Jurković. Istaknula je da je do sada u županiji riješeno 55 tisuća 500 zahtjeva, a u Delnicama, Crikvenici i Rabu više od 90% predmeta. "Zahtjeve za legalizaciju građani mogu predati još samo tri mjeseca, no samo za građevine vidljive na orto foto kartama snimljenim prije 21. lipnja 2011. godine.

Najavio je i kako će od Županijske skupštine koja se sastaje 26. travnja zatražiti suglasnost za pokretanje upravnoga spora kako bi pobili ocjenu studije utjecaja na okoliš. Komadina je rekao i kako se komercijalni pristup izgradnji LNG terminala pokazuje kao neopravdan. "Nacionalne interese treba rješavati nacionalnim sredstvima, ili sredstvima EU, ako je prioritet diversifikacija energetske obnove Hrvatske i Europe. Vidjelo se da se po pozivu za iskazivanje interesa, koji je tri mjeseca produžen, nije zakupljeno skoro ništa kapaciteta. Sada se najavljuje izvlaštenje u korist državne kompanije, no to je samo tako na papiru, jer kako je krenulo kompanija sutra može postati privatna. Tu ima toliko šupljega, pogotovo od kad je objavljeno izvješće koje je prije dvije pokazalo da je kopneni terminal sigurniji, isplatljiviji i energetski, ekološki i ekonomski prihvatljiviji. Tako da mi jesmo za kopneni LNG terminal koji bi donio razvoj ovoga kraja, ali i sigurnost u zaštiti okoliša", rekao je Komadina.

O Thompsonu i Ronjgovu 
Na novinarsko pitanje o najavljenom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Kostreni, Komadina je rekao da su se među vladajućim faktorima u općini očito pomiješali neki živci. "Ja jesam za slobodu umjetničkog izražavanja, ali u skladu sa zakonima RH. Nisam pobornik zabranjene ikonografije, i mislim da ako se tako odvijaju koncerti da ih ne bi trebalo biti na ovom prostoru. Jer ovaj je prostor multikulturalan, nije prostor podjela ni zloduha prošlosti, rekao je župan. Komadina je komentirao i izostanak potpore Općine Viškovo 20. Matetićevim danima i Ustanovi "Ivan Matetić Ronjov". "Nisam oduševljen, mogli bi bar koliko ubiru za komunalnu naknadu naše ustanove podržati programe koji su usmjereni očuvanju tradicije, istarske ljestvice i čakavštine i namijenjeni djeci", rekao je župan.

Poseban zakon o LNG-u koji omogućuje izravnu dodjelu koncesije i izvlaštenje bez lokacijske dozvole je u suprotnosti s ustavnim pravog građana na čist okoliš i europskom poveljom o sudjelovanju građana o odlučivanju o zaštiti okoliša, rekla je Koraljka Vahtar Jurković, pročelnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Najavila je da će se i ove godine od 15. svibnja do 30. rujna ispitivati kakvoća mora za kupanje na 258 lokacija u Primorsko-goranskoj županiji. Prošlogodišnji rezultati pokazali su da je na 95 % lokacija more izvrsne kakvoće. Na 10 lokacija kvaliteta je bila dobra, a na plaži Grčevo na Pećinama zadovoljavajuća. Nezadovoljavajuće su bile plaže Kantrida - istok kod stadiona i plaža ispred Thalassotherapije u Crikvenici, rekla je Vahtar Jurković te istaknula kako su pokrenute akcije komunalaca i koncesionara kako bi more ove sezone kupanja bilo čišće.

Poslušajte izjave:

 

Komadina: LNG spor, pripremila Neva Funčić

Čisto more, pripremila Neva Funčić

Rok za legalizaciju, pripremila Neva Funčić

Komentari