''Kresnikovi dani'' vraćaju zvuk violinama starog majstora

''Kresnikovi dani'' vraćaju zvuk violinama starog majstora

Jedna od Kresnikovih violina (Foto: PPMHP)

''Kresnikovi dani'' posvećeni su liječniku i graditelju violina Franji Kresniku koji je početkom prošlog stoljeća živio i radio u Rijeci. Od 5. lipnja do 1. srpnja bit će obilasci kroz ''Zbirku Kresnik'' Pomorskog i povijesnog muzeja, predavanja te koncerti na Kresnikovim violinama. Među ostalima, nastupit će i Zagrebački solisti.

Prvoga dana program će početi u 18 sati vodstvom kroz Zbirku Kresnik, a od 20 sati u Mramornoj dvorani muzeja na Kresnikovim violinama svirat će učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova.

Ne stignete li u obilazak zbirke prvoga dana imat ćete još dvije prigode 13. i 26. lipnja. Iskustvo sviranja na muzejskim instrumentima te povijesni kontekst nastanka Kresnikove violine bit će teme dvaju predavanja 13. lipnja. Iste večeri Anđelko Krpan svirat će na Kresnikovoj violini uz klavirsku pratnju Renate Hill, a Zagrebački solisti nastupit će završne večeri 1. srpnja.

Franjo Kresnik je 1869. rođen u Beču, završio je studij medicine i violine. U Rijeci je od 1900. radio kao liječnik opće prakse, ali je osim toga gradio violine. Kao poznavatelja glazbala starih majstora u Cremoni su ga prozvali čovjekom koji čita violine. Osam njegovih violina čuva se u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, a Kresnikovi dani, utemeljeni prošle godine, prigoda su za sjećanje na majstora i zvuk njegovih instrumenata. 

Komentari