Matematičari i fizičari se zapošljavaju

Matematičari i fizičari se zapošljavaju

Foto: Grgur Žučko / Pixsell

Svake godine mnoštvo mladih ljudi i njihovih roditelja muči pitanje što i kako dalje - gdje i što upisati? Što se visokih učilišta tiče, nije prerano, kao temu za razmišljanje, predložiti odjele matematike i fizike Sveučilišta u Rijeci. Zvuči nevjerojatno, ali njihovi studenti odmah se zapošljavaju.

Matematičari i fizičari obrazuju se u Rijeci već pola stoljeća. Za oba područja interes nikad nije bio pretjeran, upisne kvote popunjavale su se s promjenjivim uspjehom, a posljednjih godina na sveučilišnim odjelima matematike i fizike došlo je do novog bitnog pomaka.

Pročelnica Odjela za matematiku Sanja Rukavina ističe da upisnu kovtu na preddiplomskom studiju popunjavaju u potpunosti, što znači da svake godine upisuju 45 studenata. A to je, za matematičare, puno, tumači. Na Odjelu za fiziku interes za upis je tako velik da upravo pokreću postupak povećanja upisnih kvota, najavila je pročelnica Odjela za fiziku Rajka Jurdana Šepić.

Zanimljivo, na oba odjela više od polovice studenata nije iz Rijeke ili Primorsko-goranske županije. Čini se da oni studenti koji radi studija moraju otići od kuće sve više prepoznaju prednost rada u malim grupama, ali i dobrobiti klime i cijelog okruženja na našem kampusu, ističe Rukavina.

Druga bitna stavka interesa je što su tradicionalnim smjerovima koji su obrazovali nastavnike matematike dodali i nenastavnički diplomski studij, jedinstven u Hrvatskoj, diskretne matematike. I na Odjelu za fiziku imaju jedan jedinstveni program - studij fizike i filozofije te čak osam različitih diploma koje izlaze sa studija. Jurdana Šepić vjeruje da su velik broj ponuđenih programa, a onda i širok raspon mogućnosti napredovanja, razlog zašto studenti biraju fiziku u Rijeci.

Koliko god upisnu kvotu popunjavali nenastavnički programi treba istaknuti da Hrvatskoj nastavnika matematike i fizike nedostaje. A u oba područja vrijedi da nemaju problema sa zapošljavanjem studenata. Štoviše iz cijele Hrvatske često im se javljaju škole spotragom za apsolventima. Jurdana Šepić dodaje da slično vrijedi i za diplomante istraživačkih smjerova koji već na obrani diplome znaju što će dalje.

A što se tiče kvalitete maturanata koji se na te odjele upisuju, prema listi Agencije za znanost i visoko obrazovanje, riječka fizika je na 25. mjestu u državi i treća u Rijeci; matematika 45. u državi i peta u gradu. Više o odjelima matematike i fizike riječkog sveučilišta poslušajte na linkovima slušaonice emisije Akademskih kvarat ure ili kraće:  

Matematičari i fizičari se zapošljavaju, pripremila Tatjana Sandalj

Komentari