Migranti i krize - aktualna tema društvenih istraživanja

Migranti i krize - aktualna tema društvenih istraživanja

Foto: Tatjana Sandalj / Radio Rijeka

Pri Centru za napredne studije Jugoistočne Europe na Sveučilištu u Rijeci danas je počela raditi treća generacija istraživača, postdoktoranada. Zanimalo nas je otkud su došli i kakvim će se temama baviti ovog semestra.

Riječki Centar za napredne studije jedan je od šesnaest sličnih u Europi. Nedavno osnovan, do sada je okupio 21 znanstvenika koji se bave društveno-humanističkim i političkim pitanjima, a za svibanj pripremaju konferenciju u Rijeci.

CAS je za ovaj semestar otvorio natječaj s dvije teme: kako se demokratske zemlje nose s migracijama i izbjeglicama te odgovori, opasnosti i posljedice dugotrajne krize i histerije koje kriza razvija. Pojedinačne teme kojima su danas inaugurirani članovi odgovorili na natječajni okvir su: radikalizacija mladih hrvatskih emigranata u drugoj polovini 20. stoljeća, specifičnosti života pograničnih manjina u zemljama JI Europe i europeizacija političkih stranaka JI Europe. Mladi istraživači u Rijeku su došli sa sveučilišta u Teksasu, Njemačkoj, Španjolskoj, Mađarskoj. 

Obzirom da se za sredstva Centar mora boriti na natječajima različitih fondacija, ispočetka je bilo malo sumnji, ali sada su zadovoljni dinamikom razvoja situacije, tumači direktorica CAS-a i prorekotrica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić SamaržijaPoslušajte izjavu:

Prijić Samaržija: istraživači u Rijeci nastavljaju rad, pripremila Tatjana Sandalj

Komentari