Mladi političari sa zapadnog Balkana u Rijeci uče o lokalnoj demokraciji

Mladi političari sa zapadnog Balkana u Rijeci uče o lokalnoj demokraciji Mladi političari sa zapadnog Balkana u Rijeci uče o lokalnoj demokraciji
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka

Foto: Grad Rijeka

U riječkoj gradskoj vijećnici okuplo se pedesetak mladih političara zapadanog Balkana koji sudjeluju na trodnevnom studijskom putovanju. To je prigoda za razmjenu iskustava o dostignućima i izazovima lokalne demokracije.

Susret u Rijeci prilika je mladim političarima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova i Makedonije za upoznavanje i razmjenu iskustava, a organiziraju ga Regionalna akademija za demokratiju te beogradski Fond za političku izuzetnost.

regionalna-akademija-za-demokraciju-3.jpg

O dostignućima i izazovima lokalne demokracije sudionicima skupa govorili su riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i njegovi suradnici. Sva je komunikacija na engleskom jeziku jer, kaže Damijan Malbašić iz Fonda za političku izuzetnost, mnogi od sudionika današnjeg skupa, mlađi su od 30 godina, pa se više ne razumiju s kolegama iz drugih zemalja.

Beogradski fond za političku izuzetnost već treću godinu održava regionalone akademije. U Rijeku su mladi političari stigli zbog dobre suradnje s gradonačelnikom Obersnelom i ovdje su već treći dan. Obišli su gradske znamenitosti, a još ih čeka i nekoliko radionica. Uvijek je dobro čuti i tuđa iskustva, smatra domaćin skupa - Vojko Obersnel i dodaje da je svrha demokracije, među ostalim, i razmjena iskustava.

Rijeka se može pohvaliti stupnjem razvoja lokalne demokracije i nastojanja u decentralizaciji, transparentnosti i inovativnosti predstavljanja političkih programa i gradskih strategija. Kako je rekao Damijan Malbašić, ovo je visokovrijedna stvar jer "uspostavljamo lične odnose između mladih političara koji sigurno mogu da nam koriste u sljedećem periodu". Javlja Lea Domijan Fišter:

Komentari