Moj Vik: nova e - usluga KD Vodovoda i kanalizacije

Moj Vik: nova e - usluga KD Vodovoda i kanalizacije

Foto ilustracija: Borna Filic / xPIXSELL

Od petka, 18. prosinca KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. nudi svojim korisnicima novu e-uslugu - Moj ViK. Ova nova e-usluga omogućuje registriranim korisnicima vodnih usluga siguran i zaštićeni pristup informacijama i podacima vezanim uz korisnikovu potrošnju.

Korisnik će imati uvid i nad računima izdanim tijekom posljednje tri godine, uključujući i njihovu vizualizaciju u pdf formatu, te evidenciju uplata po računima.

Uz to, registrirani korisnik sada ima mogućnost da umjesto u papirnatom obliku odabere primanje računa te obavijesti o uvećanoj potrošnji vode na adresu elektronske pošte koju je upisao prilikom svoje registracije. 

Također, putem ove e-usluge omogućeno je, dodatno uz sve dosadašnje načine (osobno ili putem govornog automata), samostalno očitanje i prijava stanja glavnog vodomjera onim korisnicima koji imaju zaseban vodovodni priključak u razdoblju od 21. do 28. u svim mjesecima, osim u veljači kada je to moguće od 19. do 26.

Za korištenje usluge Moj ViK potrebna je registracija korisnika koja se brzo i jednostavno može izvršiti ili putem mrežnih stranica KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. www.kdvik-rijeka.hr ili direktno na Moj ViK https://mojvik.kdvik-rijeka.hr

Prilikom prve, jednokratne registracije potrebno je upisati ime, prezime i OIB te šifru korisnika koja se nalazi na računima KD VODOVODA I KANALIZACIJA d.o.o. Također, potrebno je upisati adresu elektroničke pošte (e-mail) i lozinku koja mora sadržavati minimalno 6 znakova.
Usluga se aktivira nakon prihvaćanja uvjeta korištenja i izjave o zaštiti osobnih podataka te uspješno izvršenoj registraciji.
Nakon korištenja e-usluge Moj ViK, korisnik se do ponovne prijave odjavljuje u izborniku ispod svog imena.

Moj ViK je jednostavna i besplatna e-usluga namijenjena građanima i tvrtkama kojima izdajemo račun za vodne usluge.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama građani se mogu obratiti Odjelu prodaje i naplate na brojevima telefona (051) 353 217 i 353 220 ili putem poruke na adresu elektronske pošte registar@kdvik-rijeka.hr

S ciljem daljnjeg razvijanja ove usluge građani svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti ili putem novog korisničkog portala Moj ViK ili na adresu elektroničke pošte kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

Komentari