Nakon gradskih, Autotrolej smanjio i broj prigradskih linija

Nakon gradskih, Autotrolej smanjio i broj prigradskih linija

Foto: Pixsell

KD Autotrolej, nakon izmjene voznih redova lokalnih linija, od danas je promijenio i vozne redove prigradskih linija. Promjene voznih redova nužne su, kažu iz Autotroleja, jer u ovom trenutku ne raspolažu s dovoljnim brojem vozača.

Određene linije od danas imaju manji broj polazaka, pojedine linije su spojene, dok druge linije imaju skraćen period prometovanja. Kao što je bio slučaj i kod gradskih linija, u najfrekventnijim periodima radnog dana zadržat će se postojeći broj polazaka kako bi usluga Autotroleja ostala na istoj razini u vrijeme dolaska i odlaska građana na posao i u škole, priopćili su iz Autotroleja.

Danas stupio je na snagu novi vozni red prigradskih linija uz sljedeće izmjene:

Općina Kostrena: linije 10/10A
U jutarnjem periodu polasci iz Rijeke u 6:10 i 6:40 objedinjeni su u jedan polazak koji prometuje u 6:20. Polazak će se obavljati zglobnim autobusom. U periodu od 9:30 do 16:35 ukinuta su četiri polaska iz Rijeke i Šoića te je povećan interval s 25 na 30 minuta. U večernjem periodu ukinuta su dva polaska iz Rijeke i Šoića.

Općina Viškovo: linija 11
Na liniji 11 u periodu od 5 do 11 sati ukinuta su dva polaska iz Rijeke u 6:50 i 9:35 te tri povratka iz Lokve i Saršona u 5:35, 7:20 i 10:30. Da bi se smanjio interval polazaka sa Saršona, dosadašnji polazak koji je u 7:40 prometovao iz Lokve, s novim voznim redom prometovat će iz Saršona. U popodnevnom periodu ukinut je polazak u 12:40 iz Rijeke i povratak u 13:15 iz Saršona. U večernjem periodu ukinut je polazak u 22:50 iz Rijeke te povratak u 22:20 iz Lokve.

Linija 20 i 21

U jutarnjem frekventnom periodu zadržani su svi dosadašnji polasci. Polazak u 9:45 prometuje u polasku kao linija 20, a u povratku kao linija 21. Ukinut je polazak u 10:15. U popodnevnom periodu objedinjeni su dosadašnji polasci linije 21 i linije 20 koji su do sada prometovali u 16:20 i 16:30 u jedinstveni polazak u 16:25. Na navedenom polasku prometovat će zglobno vozilo.

Općina Čavle, Općina Jelenje: linije 12, 12A, 14
U jutarnjem frekventnom periodu zadržani su svi dosadašnji polasci. U periodu od 8 do 14:20 ukinut je jedan polazak i povratak linije 14. Tako su dosadašnji polasci 08:30 i 9:30 objedinjeni u jedan polazak u 9 sati. U periodu od 14:20 do 21 sat na liniji 12 ukinuta su dva polaska iz Rijeke. Dosadašnji polasci 14:20 i 14:30, te večernji polasci u 20 sati i 20:30 po novom voznom redu prometuju u 14:30 i 20:15. Na navedenim polascima prometovat će zglobno vozilo. U periodu nakon 21 sat ukinut je povratak linije 12 iz Čavli prema Rijeci u 21:30 te polazak iz Mavrinci u 21:40 linije 14. Također je izmjena na polascima linije 12A koja po novom voznom redu više ne prometuje u 15:50 u Lukeže, te je dosadašnji polazak u 20:55 pomaknut za 10 minuta i prometuje u 20:45 za Kukuljane.

Grad Kastav: linije 18, 18b
U jutarnjem periodu ukinut je polazak linije 18B u 6 sati, no putnicima s Rešetara omogućen je dolazak u Rijeku linijom 18 i to s polaskom iz Kastva u 05:50. Na liniji 18B ukinut je povratak iz Kastva u 11:50, međutim polazak u 12:10 koji je do sada prometovao preko Rubeši po novom voznom redu prometuju preko Rešetari kao linija 18B. U popodnevnom periodu objedinjeni su polasci iz Rijeke u 12:45 i 13 sati te će novi polazak prema Kastvu prometovati kao linija 18B, a od Kastva prema Rijeci kao linija 18. Na navedenom polasku predviđen je zglobni autobus. S obzirom da je ukinut povratak iz Kastva linije 18B u 13:30, dodan je novi polazak koji u 13:35 prometuje Rešetari - Rijeka.

Grad Kraljevica: linija 29
U jutarnjem frekventnom periodu zadržani su svi dosadašnji polasci. Objedinjeni su polasci linija 27 i 29. Tako dosadašnji polazak linije 29 u 10 sati po novom voznom redu prometuje u 10:30 kroz Bakar. U povratku polazak u 11:50 linije 29 prometuje kroz Bakar. U popodnevnom periodu od 14:20 do 15:30 također su objedinjeni polasci linije 27 i 29 u jedinstveni polazak u 14:40 i 15:20.

Grad Bakar: linije 25, 26, 27
Objedinjeni su polasci linija 27 i 29. Tako dosadašnji polazak linije 29 u 10 sati po novom voznom redu prometuje u 10:30 kroz Bakar. U povratku polazak u 11:50 linije 29 prometuje kroz Bakar. U popodnevnom periodu od 14:20 do 15:30 također su objedinjeni polasci linije 27 i 29 u jedinstveni polazak u 14:40 i 15:20.  Objedinjeni su polasci linije 25 i 26 na način da umjesto dosadašnja dva jutarnja polaska prometuje jedan koji kreće iz Rijeke u 6:30 i prometuje trasom Rijeka-Kukuljanovo-Radna zona-Hreljin. Također su spojena i dva polaska linija 25 i 26 na način da polazak s Hreljina u 6:40 prometuje trasom Hreljin-Kukuljanovo-Radna zona-Rijeka. Na isti način objedinjeni su polasci linije 25 i 26 koji po dosadašnjem voznom redu prometuju u 8:30 i 9:15, u jedinstveni polazak u 8:45. Također su objedinjeni polasci linije 25 i linije 26 u 11:30 u jedinstveni polazak u 11:20.

Općina Matulji: linija 23
Ukinut je polazak u 10:40 iz Rijeke te povratak u 10:40 iz Permani. Zbog navedenog korigirana su vremena na minibusu koji prometuje na trasi Permani-Rupa i obratno. Ukinute su linije 35A i 34A te su objedinjene u liniju 34.

Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga: linija 32
U jutarnjem frekventnom periodu zadržani su svi polasci na liniji 32. U periodu od 8 do 12 sati ukinuta su četiri polaska. Ukinuti su dosadašnji polasci iz Rijeke u 8 sati i 10:55, te polasci iz Lovrana u 8:30 i 11:55, a korigirana su vremena ostalih polazaka kako bi se smanjio interval. U večernjem periodu ukinut je jedan polazak iz Rijeke i jedan polazak koji prometuje iz Lovrana te su korigirana vremena kako bi se smanjio interval između polazaka.
Također ukinute su linije 35A i 34A te su objedinjene u liniju 34.

Novi vozni redovi objavljeni su na internetskoj stranici KD Autotrolej www.autotrolej.hr.

Promjene voznih redova neizbježne su jer još uvijek nema dovoljno vozača da bi se održala dosadašnja razina usluge, odnosno obaveza voznog reda, a situacija je upravo zato frustrirajuća, objašnjava glasnogovornica Kristina Prijić:

Kristina Prijić: Situacija je frustrirajuća, pripremila Nina Deranja

Komentari