Naučite sve o EU projektima - na internetu

Naučite sve o EU projektima - na internetu

Foto: www.ricount.uniri.hr

Senat Sveučilišta u Rijeci odobrio je pokretanje prvoga internetskog programa cjeloživotnog obrazovanja za pripremu EU projekata u Hrvatskoj. Uz to, Sveučilište će s 1,5 milijuna kuna stipendirati studente svih razina studija u sljedećoj godini.

Kako pripremiti, ali i provesti projekt po standardima Europske unije moći ćete uskoro naučiti, i za to dobiti službenu potvrdu - iz topline vlastitoga doma. Senat Sveučilišta u Rijeci odobrio je provođenje programa cjeloživotnog obrazovnja Uvod u izradu projekata financiranih iz fondova EU koji će moći upisati svi zaniteresirani, ne samo studenti riječkoga Sveučilišta.

Za 700 kuna, značajno jeftinije nego što bi koštao uobičajeni program, u kojem se nastava održava u učionici, polaznici će moći odslušati sve online kolegije. Tečaj se može odraditi tijekom jednoga ili dva semestra, ovisno o slobodnom vremenu polaznika, koji na kraju polažu ispit i stječu certifikat o završenome programu cjeloživotnoga obrazovanja. Program je dio projekta Ricount, sveučilišne tvrtke Strip.

Sveučilišnom odjelu za informatiku odobren je program cjeloživotnoga obrazovanja koji će polaznike poučiti izradi mobilnih aplikacija. Sve je veća potreba tržišta rada upravo za tim kompetencijama i program je u sustavu ECTS-a. Cijena školarine bit će osam tisuća kuna.

Osim programa cjeloživotnog obrazovanja, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je raspisivanje pet natječaja za stipendiranje studenata vrijednih ukupno 1,5 milijuna kuna. U ovu, prvu fazu stipendiranja ulaze stipendije prema nizu socio-ekonomskih kriterija: za studente slabijega imovinskog statusa, studente roditelje, invalide i one koji prvi u obitelji polaze neki visokoobrazovni program.

Pokrivat će se troškovi života studentima diplomskog studija, bit će stipendija i za studente koji dolaze izvan Europske unije i pokrivat će se troškovi participacije u školarinama za studente prirodnog i tehničkog područja. Novos su potpore za doktorske studente koji sami plaćaju studij. Da bi dobili stipendiju, morat će pripremiti projekt koji će doprinijeti rad fakulteta na kojem studiraju. Za tu kategoriju ide čak 680 tisuća kuna. Detalji će uskoro biti objavljeni na internetskim stranicama Sveučilišta.

Komentari