Ne trebaju nam novi medicinski studiji, treba nam strategija razvoja!

Ne trebaju nam novi medicinski studiji, treba nam strategija razvoja!

Klarica, Rukavina, Đogaš i Miškulin: Treba nam strategija! (Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka)

Hrvatskoj ne trebaju novi studiji medicine, nego definirani ciljevi - gdje naše zdravstvo želi biti za deset godina. Zaključili su to sudionici Dekanske konferencije medicinskih fakulteta Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka što je održana u Rijeci.

Sudionici dekanske konferencije hrvatskih medicinskih fakulteta reagirali su na novinske napise o pokretanju novog studija medicine na Sveučilištu u Puli te na slične neslužbene priče o novim studijima na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Sjever. 

Za otvaranje fakulteta medicine u Splitu i Osijeku studiji su se razvijali četrdesetak godina, tek posljednjih dvadeset su samostalni fakulteti. U suradnji s osječkim fakultetom je Sveučilište u Puli pokrenulo studij sestrinstva, ali se on sada gasi. Stihijsko otvaranje studija je gašenje požara sadnjom mladica, slikovito je opisao dekan Klarica.

Kako je liječnički zadatak i dobra preventiva, tako su s Dekanske konferencije dekani četiri postojeća medicinska fakulteta u Hrvatskoj odgovornima poslali poruku: ne trebaju nam novi fakulteti nego planovi prema kojima bi bila oblikovana strategija razvoja zdravstvenog sustava i zdravstvenih studija.

Na toj strategiji trebala bi surađivati ministarstva zdravstva i znanosti, a onda i svi postojeći medicinski fakulteti.

Dekanskoj konferenciji medicinskih fakulteta u Rijeci prisustvovali su dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta u Splitu Zoran Đogaš, savjetnik dekana Medicinskog fakulteta u Osijeku Ivan Miškulin i dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Tomislav Rukavina.

Europski prosjek je jedan studij medicine na milijun stanovnika. Mi u Hrvatskoj to već imamo, čak su i dobro regionalno raspoređeni, upozoravaju dekani i dodaju da zdravstveni sustav ne uspijeva zaposliti sve koji godišnje završe obrazovni sustav.

Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je oko 150 nezaposlenih liječnika. Procjena je Liječničke komore da će u idućih deset godina u mirovinu otići oko četiri tisuće liječnika, ali s četiri fakulteta trebalo bi tijekom istih deset godina izići gotovo šest tisuća novih liječnika. 

Dakle, umjesto rasipanja javnih sredstava, istaknuli su dekani, treba nam više planiranja, suradnje i kvalitete. Poslušajte:

Protiv novih studija medicine - ZA planiranje, pripremila Tatjana Sandalj

Komentari