Nova klinika u riječkoj bolnici – Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Nova klinika u riječkoj bolnici – Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Foto: KBC)

Zavod za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka stekao je status klinike – Klinike za bolesti srca i krvnih žila. Osamnaesta je to klinika u riječkoj bolnici, a prvim predstojnikom nove kardiološke klinike na razdoblje od četiri godine imenovan je Luka Zaputović.

Sačinjavaju je Odjel intenzivnog kardiološkog liječenja, Zavod za ishemijsku bolest srca i angiologiju s dnevnom bolnicom, Zavod za intervencijsku kardiologiju, Zavod za kardiomiopatije, bolesti zalisaka i zatajivanje srca s dnevnom bolnicom, Zavod za aritmije te Poliklinika s elektrofiziološkim laboratorijem.

U KBC-u Rijeka izvode se najsloženiji elektrofiziološki, endovaskularni i kirurški zahvati, a po rezultatima liječenja bolesti srca i krvnih žila riječka bolnica može se usporediti s vrhunskim europskim ustanovama. Godišnje se u endovaskularnom laboratoriju učini preko 4500 zahvata, od čega oko 2500 terapijskih intervencija. Hitnom koronarnom intervencijom s postavljanjem stenta godišnje se liječi više od 700 bolesnika s infarktom srca.

Na novoj Klinici će se nastaviti održavanje dostignute vrhunske stručne, nastavne i znanstvene djelatnosti u području kardiologije, daljnje unaprjeđenje zdravstvenih usluga u kvantitativnom i kvalitativnom smislu te uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Uvodit će se i napredne ehokardiografske tehnike te povećati broj stres-ehokardiografskih pregleda, također i broj te složenost intervencijskih endovaskularnih i hibridnih zahvata nakon instalacije treće angiosale. Nastavit će se liječenje elektivnih koronarnih bolesnika koronarnim intervencijama u dnevnoj bolnici.

Komentari