Novi ciklus radionica za djecu i roditelje u ''Tiću''

Novi ciklus radionica za djecu i roditelje u ''Tiću''

Kvalitetno zajedničko provoditi vrijeme je vrlo važno (Foto: FreeDigitalPhotos)

Dječji dom ''Tić'' danas i sutra od 11 do 13 sati na info pultu na Korzu najavljuje predstojeće aktivnosti. Građane o svemu obavještavaju dijeljenjem letaka, a uoči Dana sigurnijeg interneta nastoje podići svijest o odgovornom korištenju tog oblika komunikacije.

U okviru poludnevnog boravka, Tić pruža stručnu psihosocijalnu pomoć djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Njeguju timski pristup stručnjaka - psihologa, socijalnih radnika, odgajatelja, pedijatara i psihijatara, a u rad su uključeni i volonteri koji su educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Novi ciklus Škole za razvedene roditelje počet će 20., a radionica Ja, mama i tata, zajedno dva sata 18. veljače. Sudionicima svih programa bit će ponuđeno i besplatno psihološko savjetovanje. Radionice Ja, mama i tata… namijenjene su djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta i članovima njihovih obitelji, a dio su građanske inicijative za prevenciju rizičnih ponašanja u djece. Poseban naglasak tih radionica bit će na vještinama pozitivne interakcije i kvalitetnom provođenju vremena roditelja i djeteta.

U okviru obilježavanja sutrašnjeg Dana sigurnijeg interneta volonteri i ambasadori Tića upoznat će građane o važnosti sigurnosti na internetu i opasnostima neodgovornog korištenja i ponašanja na internetu. O radionicama i programu u veljači Nina Deranja razgovarala je s odgojiteljicama Tića:

Komentari