Novo riječko reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića

Novo riječko reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića

Foto: Grad Rijeka

U Ulici Jože Vlahovića u Rijeci, nasuprot srednje Prometne škole, na tisuću kvadrata, bit će od ponedjeljka novo reciklažno dvorište, treće fiksno u Rijeci. U izgradnju i opremu utrošeno je milijun kuna, a 85 posto iznosa je financirano bespovratnim novcem iz EU fondova.

Reciklažno dvorište namijenjeno je korisnicima s područja Rijeke koji će otpad moći bez naknade odložiti u predviđene spremnike. Građani će moći odložiti glomazni, električni i elektronički otpad; otpadne gume; metalni, drveni i plastični otpad; otpadni papir, karton; plastičnu, višeslojnu, metalnu i staklenu ambalažu te posebne kategorije otpada (akumulatore, baterije, lijekove, jestiva i motorna ulja i dr.).

Na području grada Rijeke su u funkciji reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora. Otvaranjem trećeg, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika.

Reciklažnim dvorištem upravljat će Komunalno društvo Čistoća, a direktorica Jasna Kukuljan ističe važnost educiranog stava o odvajanju otpada, poslušajte:

Kukuljan: za adekvatno zbrinjavanje, pripremila Nina Deranja

Komentari