Obnovljena zdravstvena stanica u Dražicama

Obnovljena zdravstvena stanica u Dražicama Obnovljena zdravstvena stanica u Dražicama
Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka

Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka

Investicijom vrijednom milijun i 900 tisuća kuna, za koju su sredstva osigurali Primorsko-goranska županija u visini od 500.000 tisuća kuna, Ministarstvo branitelja u visini 85.000, Europska unija u visini od 300.000 kuna, a ostatak Općina Jelenje, u Dražicama je obnovljena zdravstvena stanica.

Ulaganjem u zdravstvenu stanicu, stanovnici Općine Jelenje dobili su vrhunsku zdravstvenu zaštitu. U njoj su sada dvije ordinacije opće prakse, zubotehnička ordinacija, ordinacija za pedijatriju i labaratorij.

Kako je na svečanosti istaknuo općinski načelnik Robert Marčelja, sada stanovnici Općine Jelenje, ali i okolnih mjesta neće morati za svaki pregled ići u Rijeku.

Obnovljena i proširena zdravstvena stanica Dražice dobila je i visoku energetsku ocjenu, pa će se za grijanje i hlađanje sada trošiti i do 50 posto manje sredstava.

Župan Zlatko Komadina naglasio je da Primorsko-goranska županija brine za zdravstvo i školstvo na svom području, a to znači i u Općini Jelenje, a dokaz je ulaganje u još jedan kapitalni objekt na ovom popdručju, dogradnju Osnovne škole u Dražicama. Poslušajte izjave:

Zdravstvena stanica Dražice: dobar primjer korištenja raznih fondova, pripremio Vladimir Jurić

Komentari