Od šutnje do promjene u godinu dana - dobile obećanja, čekamo praksu!

Od šutnje do promjene u godinu dana - dobile obećanja, čekamo praksu! Od šutnje do promjene u godinu dana - dobile obećanja, čekamo praksu!
Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka
Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka
Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka

Aktivistice na Jadranskom trgu u Rijeci protiv nasilja prema ženama (Foto: Tatjana Sandalj / HRT - Radio Rijeka)

Međunarodni je dan ljudskih prava i posljednji dan kampanje koja je počela na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama - "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama". Javna akcija "Za svijet po mjeri djevojčica" održana je na riječkom Jadranskom trgu.

Od šutnje do promjene došli smo u godinu dana, ali nacionalna SOS linija za sve oblike nasilja prema ženama koja će raditi 24 sata svaki dan još nije pokrenuta. Šest skloništa i tri regionalna savjetodavna centra za žrve seksualnog nasilja, nacionalna strategija za suzbijanje svih oblika seksualnog nasilja... svega toga još uvijek nema.  

Uz Međunarodni dan ljudskih prava Udruga PaRiter od 16:30 do 19:30 u Narodnoj čitaonici u Rijeci organizira Živu knjižnicu. "Knjige" su osobe s nesvakidašnjom pričom i životnim iskustvom. Riječ je o pripadnicima manjinskih društvenih skupina koje su često diskriminirane ili stigmatizirane, a koje posjetitelji čitaonice imaju priliku upoznati da bi ih bolje razumjeli.

Aktivistice SOS Rijeka - centra za nenasilje i ljudska prava i Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter čitale su u centru Rijeke iskaze žena žrtava nasilja dobivene tijekom ranijih akcija ove godine te zahtjeve koje bi Vlada trebala ispuniti kako bi u društvu stvarno došlo do promjene.

Akcija je istovremeno i s istim ciljem održana i na trgovima Zadra, Šibenika, Zagreba i Bjelovara.

Zadovoljne godinom u kojoj su u nekoliko javnih akcija uspjele angažirati javnost i dobiti obećanja odgovornih da će se poduzeti konkretne mjere za zaštitu žena i djevojčica, aktivistice podsjećaju da još uvijek čekamo izmjene zakona koji će omogućiti podršku žrtvama nasilja, brže i strožije kažnjavanje nasilnika i kontinuirano financiranje svih koji rade sa žrtvama nasilja.

Poslušajte dio atmosfere s javne akcije "Za svijet po mjeri djevojčica" i kako o konkretnim zahtjevima govori Lorena Zec iz SOS Rijeka:

Prava žena - ljudska prava, priremila Tatjana Sandalj

Komentari